Er du engasjert?

Kunne du tenke deg å jobbe aktivt med organisasjonsfaglige saker? I rollen som tillitsvalgt i NTL vil du lære mye om den organisasjonen du er tilsatt i, hvordan beslutninger fattes, hvilke påvirkningsmuligheter arbeidstakerne har m.m. Du vil aktivt kunne påvirke de tilsattes lønns- og arbeidsvilkår gjennom deltakelse i møter med ledelsen og ved håndtering av enkeltsaker. Som tillitsvalgt er du en del av en større organisasjon, og du vil selvfølgelig få hjelp og støtte av blant annet NTL-kontoret når du trenger det.

Vi har mange flinke tillitsvalgte, men vil gjerne ha flere. Vi forventer at våre tillitsvalgte har et engasjement for de medlemmene de representerer, at de holder seg oppdatert (vi har kurs!) og at taushetsplikten overholdes når det er nødvendig.

Det var kanskje ikke tillitsvalgt du nødvendigvis ville bli (ennå)? Det er mange andre måter du også kan bidra til at foreningen holdes levende og aktiv. Her er noen tips:

  • Skriv noe for vårt medlemsblad Ny Giv. Du lærer mye om temaet og hvordan stoff kan presenteres på en klar måte. En journalistisk erfaring, med andre ord.
  • Overbevis minst ett nytt medlem før sommeren om at NTL er en god forening å være medlem i.
  • Gå på kursene som holdes og lær mer om ulike aspekter av arbeidslivet og ikke minst de regler som fins. Denne kunnskapen vil du også ha nytte av i ditt vanlige arbeid ved UiO.
  • Bli med på de sosiale sammenkomstene vi arrangerer og se gamle kjente og nye fjes fra hele UiO. Du vil bli overrasket over hvor mange hyggelige kollegaer som er medlemmer i NTL.

Ta kontakt med NTL-kontoret dersom du har lyst til å gjøre en liten eller stor innsats for NTL ved UiO.

Publisert 8. feb. 2010 18:04 - Sist endret 9. des. 2014 12:47