Praktisk info om årsmøtet 2021

Årsmøtet 2021 gjennomføres digitalt gjennom Zoom.

Her finner du informasjon om gjennomføringen. 

Møtet foregår digitalt på Zoom.

Alle som har meldt seg på i nettskjema får automatisk tilsendt lenke dagen før årsmøtet.

Årsmøtet er for medlemmer av NTL UiO.

a) Deltakere må være ajour med kontingenten for å kunne delta.

b) Fullt navn: Alle deltakere må være innlogget med fullt navn (fornavn og etternavn). Navnet kan endres i Settings.

c) Venterom: Når du klikker deg inn i møtet blir du sittende i et digitalt venterom inntil vi har sjekket navnet ditt opp mot medlemsregisteret.

Be om ordet

a) Skriv navnet ditt i chatten, så dirigenter og deltakere kan se at du har tegnet deg.

b) Fordi chatten brukes til å be om ordet skal chatten ikke brukes til andre kommentarer.

Sende inn forslag

Forslag sendes inn skriftlig på epost til kontor@ntl.uio.no. Det må komme tydelig frem hvem som er forslagsstiller og hva som foreslås til hvilken sak.

Avstemminger

Avstemminger foregår ved bruk av Polls i Zoom. Avstemmingen kommer opp på skjermen din og du får velge mellom to alternativer.

Publisert 14. apr. 2021 15:26 - Sist endret 20. apr. 2021 14:25