Årsmøte for NTL Universitetet i Oslo 2010

I henhold til innkallinger, sendt pr. e-post, 19. februar og 17. mars avholdes NTL UiOs årsmøte 24. mars 2010. Alle medlemmer er velkomne. 1. nestleder i NTL og medlem av Handlingsromutvalget, Anita K. Solhaug redegjør for handlingsromutvalgets arbeid. Det blir også behandling av foreningens forslag til NTLs landsmøte 2010.

Dagsorden:

 1. Åpning
 2. Konstituering
 3. Innledning om Handlingsromutvalgets rapport
 4. Behandling av forslag til Landsmøtet 2010
 5. Årsberetning 2009/2010
 6. Regnskap og revisjonsberetning 2009
 7. Budsjettforsalg 2010
 8. Politisk plattform og hovedoppgaver 2010/2011
 9. Valg
 10. Innkomne forslag
 11. Avslutning

I henhold til Normalvedtekter for organisasjonsledd i Norsk Tjenestemannslag er følgende dokumenter til årsmøtet bekjentgjort 1 uke før møtet:

Sakspapirer til årsmøtet:

Protokoll fra årsmøtet 2010

Publisert 17. mars 2010 18:57 - Sist endret 11. aug. 2010 09:35