Årsmøte 20. mars 2013

Saksliste:

1. Forslag til dagsorden/forretningsorden
2. Årsberetning
3. Regnskap 2012
4. Budsjett 2013
5. Politisk plattform og hovedoppgaver
6. Valg (Styre, leder, nestleder, sekretær, kasserer, studieutvalg, Ny Giv redaksjon, ungdomskontakt og valgkomité)
7. Innkomne forslag

Sakspapirer 

Regnskap 2012, revisjonsberetning og budsjettforslag 2013 deles ut på årsmøtet.

Alle medlemmer har rett til å sette fram forslag til det kommende årsmøtet for NTL UiO, innen onsdag 27. februar 2013 (tre uker før årsmøtet). Samme frist gjelder også for innsending av forslag på kandidater til styret eller andre verv i foreningen (jfr. pkt. 6 på dagsorden). Kandidatforslag sendes til valgkomiteen som består av Bjørg Osvik, Harald Sand, Mari Theodorsen og Kaj Jensen.

Emneord: årsmøte
Publisert 6. juni 2013 11:33