Årsmøte 23. mars 2011

Forbundsleder John Leirvaag vil orientere om aktuelle saker i NTL.

Pizzaservering fra kl 16.00!

John Leirvaag, forbundsleder i NTL

Saksliste:

Sakspapirer

1. Åpning
2. Konstituering
3. Årsberetning
4. Regnskap 2010 og revisors beretning 2010
5. Budsjett 2011
6. Hovedoppgaver 2011-2012
7. Valg (Styre, leder, nestleder, sekretær, kasserer, studieutvalg, Ny Giv redaksjon, ungdomskontakt og valgkomite)
8. Innkomne forslag
9. Avslutning

Styret
v/leder Ellen Dalen

 

 

Emneord: årsmøte
Publisert 29. mars 2011 10:24