Årsmøte 2022

Årsmøtet er NTL UiOs høyeste myndighet. 

Årsmøtet er for NTL UiOs medlemmer. 

Program

Kl 15.00: Faglig innledning: Hovedoppgjør 2022 v/ 2. nestleder i NTL, Ellen Dalen innleder om vårens hovedoppgjør

K 16.00: Pizza

Kl 16.15: Årsmøte

Saksliste

  1. Åpning og konstituering
  2. Styrets beretning for perioden 2021-2022
  3. Regnskap og revisors beretning 2021
  4. Hovedoppgaver 2022/2023
  5. Innkomne forslag og bevilgninger
  6. Budsjett 2022/2023 
  7. Valg (leder, nestleder, sekretær, kasserer, styre, studieutvalg, Ny Giv-redaksjon, revisjonsselskap og valgkomité)
  8. Avslutning

Sakspapirer 

Sakspapirer, inkuldert styrets forslag til årsberetning, valgkommiteens innstilling, innkomne forslag m.m. (NB! Versjonen som ble lastet opp 9. mars kl 12.30 inneholdt dessverre en feil under punktet Valgkomiteens innstilling. Riktig versjon er lastet opp 9. mars kl 14.30)

 

Sakspapirene er publisert 1 uke før møtet, senest 9. mars 2022, ihht NTLs vedtekter 2019-2022 § 3. 3. d. 

Du kan få tilsendt regnskap 2021, revisjonsberetning og budsjettforslag 2022 elektronisk, ved å sende epost til kontoret på kontor@ntl.uio.no

Forslagsfrist

Alle medlemmer har rett til å sette fram forslag til det kommende årsmøtet for NTL UiO, innen onsdag 23. februar 2022, 3 uker før årsmøtet, ihht NTLs vedtekter 2019-2022 § 3. 3. d.

Forslag kan sendes på epost til kontoret: kontor@ntl.uio.no

Valgkomiteens arbeid

Årsmøtet velger valgkomiteen, som i år har bestått av:

Valgkomitéen skal innstille til styret, studieutvalg og Ny Giv-redaksjon. 

 

Publisert 5. jan. 2022 10:33 - Sist endret 16. mars 2022 13:10