Årsmøte 2021

Årsmøtet er NTL UiOs høyeste myndighet. 

Årets møte vil foregå digitalt gjennom Zoom.

Signert protokoll

Påmelding

Årsmøtet er for NTL UiOs medlemmer og vi ber om at du melder deg på i nettskjema

Her finner du praktisk informasjon om gjennomføringen.

Program

Kl 15.00: Faglig innledning": Valget 2021 - hvorfor trenger vi et nytt rødgrønt flertall og ny politikk?" v/ Ingunn Gjerstad, leder LO i Oslo

Kl 16.15: Årsmøte (se saksliste)

Saksliste

  1. Åpning og konstituering
  2. Årsberetning
  3. Regnskap 2020
  4. Budsjett 2021
  5. Innkomne forslag, herunder hovedoppgaver
  6. Valg (leder, nestleder, sekretær, kasserer, styre, studieutvalg, Ny Giv-redaksjon, revisjonsselskap og valgkomité)
  7. Avslutning

Sakspapirer 

Sakspapirer, inkuldert styrets forslag til årsberetning, valgkommiteens innstilling, innkomne forslag m.m.

Du kan få tilsendt regnskap 2020, revisjonsberetning og budsjettforslag 2021 elektronisk, ved å sende epost til kontoret på kontor@ntl.uio.no

Forslagsfrist

Alle medlemmer har rett til å sette fram forslag til det kommende årsmøtet for NTL UiO, innen onsdag 31. mars 2021, 3 uker før årsmøtet, ihht vedtekter 2019-2022 § 3.3.d. Forslag kan sendes på epost til kontoret: kontor@ntl.uio.no 

Valgkomiteens arbeid

Årsmøtet velger valgkomiteen, som i år har bestått av:

Valgkomitéen skal innstille til styret, studieutvalg og Ny Giv-redaksjon. 

Valgkomitéen ber om at forslag på kandidater til verv sendes så tidlig som mulig, og senest innen 1. april 2021. I tillegg vil det fortsatt være mulig å legge frem forslag under punkt 6, valg, på selve årsmøtet.

Publisert 12. mars 2021 10:35 - Sist endret 1. juni 2021 13:56