Årsmøte 2020

Årsmøtet er NTL UiOs høyeste myndighet.

NTL UiO kaller på nytt inn til årsmøte for 2020. Opprinnelig dato for årsmøtet var satt til 17. mars 2020, men ble utsatt på grunn av den pågående koronapandemien. Ved utsettelse videreføres gjeldende vedtak, styret og andre valgt verv. Forbundet har på grunn av koronapandemien utvidet fristen for å avholde årsmøte til 3. kvartal, men sittende styre mener det er viktig å få på plass hovedoppgaver, budsjett og å gjennomføre valg. Derfor innkalles det til nytt årsmøte tirsdag 16. juni.

Årets møte vil foregå digitalt gjennom Zoom og den digitale møteplattformen MyMeet. Les mer informasjon om praktisk gjennomføring.

OBS! Husk å melde deg på årsmøtet innen onsdag 10. juni kl. 12. Påmeldingsskjema er nå stengt. Om du ønsker å delta, men ikke har fått meldt deg på, ta kontakt på kontor@ntl.uio.no.

Program

Kl. 16.00: Årsmøte (se saksliste)

Saksliste

  1. Åpning og konstituering
  2. Årsberetning
  3. Regnskap 2019
  4. Budsjett 2020
  5. Innkomne forslag, herunder hovedoppgaver
  6. Valg (leder, nestleder, sekretær, kasserer, styre, studieutvalg, Ny Giv-redaksjon, revisorer og valgkomité)
  7. Avslutning

Sakspapirer

Sakspapirer, inkuldert styrets forslag til årsberetning, valgkommiteens innstilling, innkomne forslag m.m.

En uke før årsmøtet kan du få tilsendt regnskap 2019, revisjonsberetning og budsjettforslag 2020 elektronisk, ved å sende epost til kontoret på  kontor@ntl.uio.no

Forslagsfrist

Alle medlemmer har rett til å fremme forslag til årsmøtet for NTL UiO. Forslagsfrist er tirsdag 26. mai 2020, 3 uker før årsmøtet, ihht vedtekter 2019-2022 § 3.3.d. Forslag innsendt til det avlyste årsmøtet 17. mars blir stående, og blir tatt opp til behandling 16. juni.

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen kommer med forslag til representanter til styret, varamedlem til styret, studieutvalget og Ny giv. Man blir valgt for 1 år av gangen. Valg til disse vervene holdes på årsmøtet 16. juni.

Valgkomitéens innstilling publiseres sammen med styrets forslag til årsberetning.

Valgkomitéen består av:

Frist for å melde inn forslag til valgkomiteen gikk  ut 10. februar, jf. epost til medlemmene sendt ut 29. januar. Det vil fortsatt være mulig å legge frem forslag under punkt 6, valg, på selve årsmøtet

Publisert 19. mai 2020 10:54 - Sist endret 10. juni 2020 14:52