Årsmøte 2015

NTL UiO vil avholde sitt årsmøte 18. mars i aud 2, Georg Sverdrups hus

Det vil bli servering av wraps og mineralvann i kjelleren nedenfor auditoriet før møtet. Servering starter kl 15:15. Innledning ved Ingrid Wergeland (Manifest Analyse) om hvorfor Fellesskap fungerer, kl 15:30. Årsmøtet begynner kl 16.15 til ca 18.30.

 

Saksliste:

1. Forslag til dagsorden/forretningsorden
2. Årsberetning
3. Regnskap 2014
4. Budsjett 2015
5. Hovedoppgaver for neste årsmøteperiode
6. Valg (styre, leder, nestleder, sekretær, kasserer, kontrollkomité, studieutvalg, Ny Giv redaksjon, ungdomskontakt og valgkomité)
7. Innkomne forslag

Årsmøtepapirene finner du her.

Alle medlemmer har rett til å sette fram forslag til det kommende årsmøtet for NTL UiO. Forslagsfrist er fredag 25. februar 2015 (tre uker før årsmøtet).

Samme frist gjelder også for innsending av forslag på kandidater til styret eller andre verv i foreningen (jfr. pkt. 6 på dagsorden). Kandidatforslag sendes til valgkomiteen som består av Dag VargsetSilje MolanderHåkon StørmerØystein Ekevik og Kirsti Dalseth.

 

Rettelse til årsmøtepapirene

Ved en feil kom ikke forslag fra Björn Fröhlich, Annika Rockenberger og Janicke Stensvaag Kaasa med i årsmøtepapirene. Forslaget ble sendt inn innen fristen. Forslaget vil bli votert på årsmøtet.

 

Emneord: årsmøte, NTL, fagforeninger
Publisert 17. feb. 2015 13:45 - Sist endret 2. des. 2019 12:55