Årsmøtet

Årsmøtet 2015

Årsmøtet er NTL UiOs høyeste myndighet. I følge NTLs vedtekter skal det avholdes i første kvartal hvert år.

På årsmøtet velges leder, nestleder, styret, studieutvalget og Ny Giv-redaksjonen. I tillegg behandles budsjett og regnskap og årsberetningen rapporterer på foreningas hovedoppgaver og aktiviteter. 

Tidligere

Bildet viser en møtehammer
Tid og sted: 16. mars 2022 16:0018:00, auditorium 5, Eilert Sundts hus

Årsmøtet er NTL UiOs høyeste myndighet. 

Tid: 21. apr. 2021 16:0018:00

Årsmøtet er NTL UiOs høyeste myndighet. 

Årets møte vil foregå digitalt gjennom Zoom.

Signert protokoll

Tid: 16. juni 2020 16:0018:00

Årsmøtet er NTL UiOs høyeste myndighet.

Tid og sted: 10. apr. 2019 16:1518:00, Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Årsmøtet er NTL UiOs høyeste myndighet. 

Signert protokoll

Tid og sted: 20. mars 2018 16:1518:00, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

Årsmøtet er NTL UiOs høyeste myndighet. 

Signert protokoll fra årsmøtet 2018