Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, og i følge NTLs vedtekter skal det avholdes i første kvartal hvert år.

Tidligere

Tid og sted: 20. mars 2018 16:15 - 18:00, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

Årsmøtet er NTL UiOs høyeste myndighet. 

Merk at faglig innledning med Thomas Sandvik: «Hovedoppgjør 2018: hvor er vi nå og hva kjemper vi for?» starter kl 15 - en time før selve årsmøtet. 

Tid og sted: 20. mars 2013 16:00 - 18:00, Aud 2, Georg Sverdrups hus (UB)
Tid og sted: 23. mars 2011 16:15 - 18:30, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

Forbundsleder John Leirvaag vil orientere om aktuelle saker i NTL.

Pizzaservering fra kl 16.00!

Tid og sted: 24. mars 2010 16:00 - 19:00, Helga Engs hus, Aud. 2

I henhold til innkallinger, sendt pr. e-post, 19. februar og 17. mars avholdes NTL UiOs årsmøte 24. mars 2010. Alle medlemmer er velkomne. 1. nestleder i NTL og medlem av Handlingsromutvalget, Anita K. Solhaug redegjør for handlingsromutvalgets arbeid. Det blir også behandling av foreningens forslag til NTLs landsmøte 2010.