Årsmøtet

Årsmøtet 2015

Årsmøtet er NTL UiOs høyeste myndighet. I følge NTLs vedtekter skal det avholdes i første kvartal hvert år.

På årsmøtet velges leder, nestleder, styret, studieutvalget og Ny Giv-redaksjonen. I tillegg behandles budsjett og regnskap og årsberetningen rapporterer på foreningas hovedoppgaver og aktiviteter. 

Tidligere

Tid og sted: 10. apr. 2019 16:1518:00, Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Årsmøtet er NTL UiOs høyeste myndighet. 

Signert protokoll

Tid og sted: 20. mars 2018 16:1518:00, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

Årsmøtet er NTL UiOs høyeste myndighet. 

Signert protokoll fra årsmøtet 2018

Tid og sted: 29. mars 2017 16:1518:00, Georg Sverdrups hus, Auditorium 2

Tid og sted: 29.mars 2017 16:15 – ca 18:00

Georg Sverdrups hus, Auditorium 2

Tid og sted: 16. mars 2016 16:1518:30, Helga Engs hus, Auditorium 3

Før årsmøtet starter kl 16.15, inviteres alle våre medlemmer til faglig innledning om pensjon i offentlig sektor.

Tid og sted: 18. mars 2015 16:1518:30, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

NTL UiO vil avholde sitt årsmøte 18. mars i aud 2, Georg Sverdrups hus

Det vil bli servering av wraps og mineralvann i kjelleren nedenfor auditoriet før møtet. Servering starter kl 15:15. Innledning ved Ingrid Wergeland (Manifest Analyse) om hvorfor Fellesskap fungerer, kl 15:30. Årsmøtet begynner kl 16.15 til ca 18.30.