Møte for NTL UiO-medlemmer under 35 år

Er du UiO-ansatt, NTL-medlem og 35 år eller yngre? Bruk din stemme til å velge hvem NTL UiO skal sende til NTL Ung-konferansen 2019!

Vi får besøk av leder for NTL Ung, Lone Lunemann Jørgensen, som vil presentere NTL Ung og innlede om det nye arbeidslivet - fleksibilitet eller utrygghet?

NTL-foreningene i universitets- og høgskolesektoren var godt representert ved fjorårets NTL Ung-konferanse.

Flere unge opplever utrygghet i arbeidsforholdene sine, både i privat og offentlig sektor. For mange er utsikten til fast jobb og egen bolig dårligere enn for tidligere generasjoner. Trass i dette er organisasjonsgraden synkende i Norge. Erna Solbergs regjering går også langt i å anerkjenne de som velger å være uorganiserte - i tillegg til å føre en politikk som ikke gagner vanlige arbeidstakere. Dette er en skremmende trend, og Lone vil innlede om hvordan NTL Ung jobber for å motvirke denne samfunnsutviklinga. Hvordan mobiliserer vi unge til fagbevegelsen?

Valg av delegater til NTL Ung-konferansen 2019

I tillegg til innledningen fra Lone vil vi på møtet velge delegater som skal delta som representanter fra NTL UiO under årets NTL Ung-konferanse.

NTL UiO kan sende 4 delegater, og disse vil få tale-, forslags- og stemmerett i alle saker hvor det fattes vedtak under konferansen. For å være valgbar som delegat fra NTL UiO må man være ansatt på UiO, født etter 1.1.1984 og selvfølgelig være medlem av NTL.

NTL Ung-konferansen er en strålende anledning til å få et innblikk i fagforeningsarbeid og NTL, og selvfølgelig bli kjent med andre unge NTLere både i universitets- og høgskolesektoren og i hele staten for øvrig.

Enten du ønsker å stille som delegat, bare er nysgjerrig og har lyst til å høre mer om NTL Ung og det nye arbeidslivet, eller bare har lyst til å treffe andre unge NTL-medlemmer ved UiO, er du hjertelig velkommen på møtet!

Om konferansen:

NTL Ung-konferansen er NTL Ungs øverste organ og avholdes årlig. Her vedtas blant annet NTL Ungs politiske plattform og handlingsplan for det neste året, og det vil bli politisk verksted og faglig-politiske innledninger. Deltagerne på konferansen er både studentmedlemmer og unge yrkesaktive NTL-medlemmer (under 35 år) ansatt i virksomheter i hele staten.

Årets NTL Ung-konferanse finner sted på Sundvolden hotell 27.-29. mars 2019.

Konferansen er gratis å delta på, og som delegat har du rett til å søke om permisjon med lønn for å delta, i henhold til bestemmelsene i Hovedavtalen i staten § 34.

Mer informasjon om NTL Ung-konferansen finner du på NTL Ungs nettsider www.ntlung.no.

Lyst til å være med på konferansen?

Dersom du kunne tenke deg å stille som kandidat, eller har lyst til å nominere andre, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss på mailto:kontor@ntl.uio.no innen mandag 18. januar.

Lenke til arrangementet på Facebook:
Medlemsmøte: UiO-ansatt, NTL-medlem og under 35 år?

 

Vi tar med kaffe og noe å bite i, og ønsker hjertelig velkommen til møte!

Publisert 8. apr. 2019 10:56 - Sist endret 8. apr. 2019 10:56