Medlemsmøte om lokale lønnsforhandlinger

Hva ble resultatet av årets lokale lønnsforhandlinger på UiO? Ta med deg matpakka og kom og hør NTLs forhandlingsleder gå gjennom resultatet. 

Illustrasjonsbilde av et forhandlingsbord Foto: Francesco Saggio/UiO

Foto: Francesco Saggio/UiO

NTLs politikk

NTL UiOs lønnspolitikk er basert på NTLs Prinsipp og handlingsprogram. Styret ved NTL UiO nedsetter et forhandlingsutvalg som skal målbære denne politikken. 

Offentliggjøring av resultatet.

Nå er forhandlingene ferdige og protokoll underskrives torsdag 7. november. Resultatet av forhandlingene er offentlig når protokollen er underskrevet. 

  • Alle som har hatt krav oppe til forhandling mottar en egen epost når resultatet er offentliggjort. 
  • NTL UiO sender som vanlig ut en trykt protokoll fra forhandlingene til alle medlemmer i internposten. 

NTLs resultat

Kom og hør vår analyse av høstens lokale lønnsforhandlinger på UiO. 

  • Får vi gjennomslag for NTLs politikk?
  • Hvor mange av våre krav går gjennom?
  • Hvor  mange penger henter vi?
Emneord: Lønnsforhandlinger
Publisert 1. nov. 2019 13:28 - Sist endret 28. nov. 2019 12:32