Informasjonsmøte om resultatet av årets tariffoppgjør og valg av delegater til landsmøtet

Nå har alle NTLs medlemmer mulighet til å si sin mening om resultatet og vi oppfordrer alle til å delta i uravstemningen.

Kom på informasjonsmøte om årets tariffoppgjør og få svar på alt du lurer på! 

Etter orientering om tariffresultatet blir det gjennomført valg av delegater til NTLs landsmøte.

Vi inviterer alle medlemmer til informasjonsmøte om resultatet av årets hovedtariffoppgjør fredag 8. juni kl 9-10 i auditorium 3, Eilert Sundts hus. Det vil i tillegg avholdes valg av NTL UiOs delegater til NTLs landsmøte. 

Hva betyr resultatet av årets tariffoppgjør for deg? Hvor mye penger er satt av til lokale forhandlinger og hvor mye gis sentralt? Hvordan gjennomføres uravstemninga? 

Tid: fredag 8. juni kl 9-10
Sted: auditorium 3, Eilert Sundts hus

Program for møtet

Kl 9-9.45: Informasjon om hva resultatet av årets tariffoppgjør og uravstemning 

Kl 9.45-10: Valg av delegater til NTLs landsmøte

Informasjon om resultatet av tariffoppgjøret og uravstemning 

Torsdag 24. mai kom LO Stat til enighet i årets tariffoppgjør. Nå skal resultatet til uravstemning hos NTLs medlemmer.

Les mer om innholdet i tariffresultatet.

Uravstemningen sendes ut digitalt, på sms og på epost. Det er viktig at kontaktinformasjonen du selv har registrert i medlemsregisteret er riktig. Les hvordan du oppdaterer din egen kontaktinformasjon i NTLs medlemsregister. 

NB! Selv om du sendte inn privat epostadresse og mobilnummer til NTL UiO i årets streikeforberedelser, må du sjekke at du har oppdatert kontaktinfo på ntl.no!

Valg av delegater til NTLs landsmøte 

NTLs landsmøte avholdes hvert fjerde år. I 2018 avholdes landsmøtet 5.-9. november. I tillegg til de som har fast plass i landsstyret og forbundsstyret, skal hvert organisasjonsledd sende et visst antall delegater ut i fra medlemstall ihht vedtekter 2015-2018 §10, punkt 4. Som NTLs sjette største forening, kan NTL UiO sende 9 delegater. Disse skal velges av medlemmene. Styrets innstilling til delegater vil sendes etter styrets behandling, onsdag 6. juni.

  Eventuelle forslag til delegater sendes til kontor@ntl.uio.no. Forslag som kommer før onsdag 6. juni kl 8.30 vil bli behandlet av styret samme formiddag. Forslag kan også fremmes på selve møtet. 

  Hvem kan velges som delegat? 

  Ihht vedtekter 2015-2018 §10 punkt 4 er "Valgbar som representant er bare den som har vært organisert i forbundet eller i forbund tilsluttet LO i minst 9 måneder før landsmøtet holdes, og ellers har sitt medlemsskap i orden." og "ved samtlige valg bør begge kjønn være representert med minst 40%". 

  Styrets innstilling

  Styret i NTL UiO har følgende innstilling til delegater:

  • Tom Thorsen, sekretær
  • Tobias Langhoff, kasserer
  • Gabrielle Tandberg, styremedlem
  • Mari Helén Varøy, styremedlem
  • Marianne Midthus Østby, styremedlem
  • Olav Andreas Hoemsnes, styremedlem
  • Gry Bruland Larsen, 1. vara styre
  • Torgeir Lebesbye, 2. vara styre

  Styremedlem  og førsteamanuensis Maja Van Der Velden har ikke anledning til å være delegat og AU vil jobbe med å fremskaffe en delegat som representerer de vitenskapelige medlemmene innen medlemsmøtet fredag. 

  Varadelegater:

  1. Siv Håberg, 3. vara styre
  2. Geir Mathiessen, 4. vara styre
  3. Siri Aamodt, 5. vara styre
  4. Hans Henrik Olsen, lokal tillitsvalgt UB
  5. Line Grenheim, frikjøpt tillitsvalgt NTL kontoret
  6. Åge Brabrand, lokal tillitsvalgt NHM
  Publisert 8. apr. 2019 10:54 - Sist endret 8. apr. 2019 10:55