NTL UiO inviterer til kurs om Lov om statens ansatte

NTL UiO inviterer medlemmer med verv i innstilling- og tilsettingsråd på UiO til nettverkssamling og kurs om den nye loven med forbundssekretær Heidi Hoksnes Sørli.

1. juli vedtok regjeringen ny Lov om statens ansatte (som erstatter Tjenestemannsloven). Dette har ført til endringer i forhold til oppsigelser, midlertidighet og ikke minst innstilling- og tilsetningsråd.

I tillegg til gjennomgang av loven vil vi også informere om forholdet mellom personalreglement og den nye loven - med særlig vekt på videre praksis ved UiO.

Kurset vil legge et særlig fokus på forhold knyttet til innstilling- og tilsettingsråd og ansettelsesforhold, og har de som innehar disse vervene som målgruppe. Det er allikevel rom for at andre som jobber innenfor personal eller er spesielt interesserte kan melde seg på.

 

TID: onsdag 25. oktober kl 9.00 - 12.00

STED:  seminarrom 152, Georg Morgenstiernes hus.

 

Påmelding skjer via nettskjema: https://nettskjema.no/a/87786

 

Frist for å melde seg på er 19. oktober.

Publisert 8. apr. 2019 11:09