Medlemsmøte om hovedtariffoppgjøret 2018 fredag 1. desember

NTL UiO inviterer til medlemsmøte fredag 1. desember for å diskutere og vedta hvilke krav foreningen skal fremme til det kommende hovedtariffoppgjøret.

Styrets forslag til tariffkrav blir ettersendt mandag 27. november.

Til grunn for kravene ligger NTLs lønnspolitikk. Og som utgangspunkt for våre krav, ligger NTLs prinsipp om lik lønn for likt arbeid, mål om utjevning av forskjeller og sikring av likelønn mellom kjønnene.

I medlemsmøtet har alle medlemmer anledning til å delta i debatten og komme med forslag. På denne måten vil vi sikre en demokratisk utforming av tariffpolitikken og forankring av politikk og krav blant medlemmene.

Publisert 8. apr. 2019 11:04 - Sist endret 8. apr. 2019 11:04