Fanemarkering - Stopp regjeringens svekkelse av faglige rettigheter!

NTL UiO oppfordrer alle våre medlemmer til å delta på markeringen den 20. mars kl 14:00. Vi stiller med fane – bli med i kampen for å forsvare våre faglige rettigheter!

Appeller ved bl.a. John Leirvaag (NTL), Trine Lise Sundnes (Handel og Kontor), Jane B. Sæthre (Norsk Jernbaneforbund) Jørn Eggum (Fellesforbundet) m.fl.

Stortingsflertallet har etter initiativ fra Høyre/FrP regjeringen vedtatt en rekke svekkelser i arbeidsmiljøloven – de har åpnet for mer midlertidighet og svekket den kollektive kontrollen over arbeidstiden og kollektiv søksmålsrett som var et viktig redskap i kampen mot sosial dumping.

Det regjeringsoppnevnte Arbeidstidsutvalg ønsker å svekke arbeidstidsbestemmelsene ytterligere. De statsansattes stillingsvern kan også bli svekket gjennom regjeringens endringsforslag til Tjenestemannsloven.

Bemanningsbyråene som var ment å erstatte fast ansatte ved sykdom og permisjoner har lenge hatt fullt utslipp. NSB er i fare for å bli et bemanningsbyrå pga privatisering og splitting.

Undergraving og angrep på faglige rettigheter rammer alle arbeidstakere, og det svekker fagbevegelsen – både i privat og i offentlig sektor. En svekket fagbevegelse betyr ikke kun svekkelse av den enkeltes lønns – og arbeidsvilkår, men er også en trussel mot fordeling og sosiale forbedringer.

Vi vil ha:

- faste ansettelser, ikke flere løsarbeidere

 - trygge jobber, ikke enklere å sparke folk

- regulert arbeidstid, ikke lengere arbeidsdager uten kompensasjon

 - integrering, ikke innleie av arbeidskraft og sosial dumping

Derfor krever vi:

Styrk arbeidsmiljøloven, - reverser forverringene!

Offentlig arbeidsformidling – forby dagens bemanningsbyrå!

Kollektiv styring over arbeidstiden – avvis Arbeidstidsutvalget innstilling!

 

Bli med 20.mars kl 14.00 foran Stortinget!

Publisert 8. apr. 2019 11:10 - Sist endret 8. apr. 2019 11:10