Åpent møte for alle UiOs ansatte og studenter

HVEM SKAL HA MAKTEN VED UIO?

- SAB-rapportens egentlige spørsmål

Onsdag 4. mai kl 9.15 – 10.45 Aud 1, SV-fakultetet

Strategic Advisory Board (SAB) ville har økt fokus på kvalitet og internasjonal konkurranse. 

Ordstyrer: Arvid Ellingsen, LO

Innledere:   

  • Rektor Ole Petter Ottersen
  • Professor Øyvind Østerud, Institutt for statsvitenskap
  • Leder studentparlamentet Julie Sørlie Paus-Knudsen
  • Seniorkonsulent Mari Helén Varøy, Institutt for Informatikk

Universitetene har hatt en særstilling med sin autonomi og demokratiske beslutningsorganer. Dette er i ferd med å endres, og SAB-gruppens rapport kan oppsummeres med følgende forslag:

  • Sentralisering av makt og penger
  • Tilsetting i stedet for valg av ledere, inkludert rektor
  • Professorer tilsettes ut i fra sterkere vektlegging av pedagogiske og administrative evner fremfor faglig kvalitet
  • Etablering av uformelle vertikale fora og styrking av dekanmøtet

Organisasjonene Akademikerne, Forskerforbundet og NTL ved UiO inviterer til et alternativt allmøte for å snakke om hva vi mener rapporten egentlig handler om, og hva de ansatte bør omtale i sine høringssvar innen 25. mai.

 

Rapport og forslag som skal sendes på høring

Opprop for valgt rektor 2015

Publisert 23. okt. 2019 15:06 - Sist endret 23. okt. 2019 15:06