Ytringsfrihet eller fryktkultur i akademia

Styret i Akademisk forum ved UiO inviterer alle som er interessert til åpent møte med tema YTRINGSFRIHET eller FRYKTKULTUR i akademia. Dersom DU er interessert er 17. mars datoen.

Professor Johan Storm i Akademisk Forum

Foto: Helle Gannestad, Universitas.

Reell ytringsfrihet er en forutsetning for fri, kritisk forskning, vitenskapens selvkorrigerende evne, og et sunt akademisk miljø. Men ytringsfriheten og ytringskulturen i akademia er under press i vår tid. Det meldes om «fryktkultur» i noen miljøer. Hvor alvorlig er dette problemet? Hva kan gjøres for å gjenopprette og sikre ytringstrygghet? 200 årsjubileet for Grunnloven aktualiserer disse spørsmålene ytterligere.

Innlegg av:

• Johan F. Storm, prof. i medisin, UiO

• Ole Petter Ottersen, rektor UiO

• Kristian Gundersen, prof. i biologi, vitenskapelig representant i UiO-styret

• Steinar A. Sæther, leder av Forskerforbundet ved UiO

Debatt ledet av prof. dr. juris Mads T. Andenæs. Representanter for flere fagforeninger og presse er invitert.

Emneord: akademia, kultur, møte, forum, Debatt, ytringsfrihet
Publisert 25. feb. 2014 10:01 - Sist endret 8. apr. 2019 12:27