Årsmøte 28. mars 2014

NTL UiO vil avholde sitt årsmøte 28. mars. Idar Helle innleder om Fagbevegelsens internasjonale engasjement. Det vil bli servering av pizza og mineralvann før møtet.

Det vil bli servering av pizza og mineralvann utenfor auditoriet (aud 2, Georg Sverdrups hus) før møtet. Maten serveres kl 15:45.

 

Saksliste:

1. Forslag til dagsorden/forretningsorden
2. Årsberetning
3. Regnskap 2013
4. Budsjett 2014
5. Politisk plattform og hovedoppgaver
6. Valg (Styre, leder, nestleder, sekretær, kasserer, studieutvalg, Ny Giv redaksjon, ungdomskontakt og valgkomité)
7. Innkomne forslag

Årsmøtepapirene finner du her

Regnskap 2013, revisjonsberetning og budsjettforslag 2014 deles ut på årsmøtet, men kan også fås tilsendt på forespørsel til kontoret.

Alle medlemmer har rett til å sette fram forslag til det kommende årsmøtet for NTL UiO, innen fredag 7. mars 2014 (tre uker før årsmøtet). Samme frist gjelder også for innsending av forslag på kandidater til styret eller andre verv i foreningen (jfr. pkt. 6 på dagsorden). Kandidatforslag sendes til valgkomiteen som består av
Dag Vargset, Silje Molander, Bjørg Osvik og Håkon Størmer.

 

Etter årsmøtet blir det fest på Josefine, se informasjon og meld deg på her

Arrangør

NTL UiO, NTL
Emneord: årsmøte, NTL
Publisert 10. feb. 2014 15:45 - Sist endret 2. feb. 2022 09:02