Om NTL

NTL er det største forbundet for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning, og med sine ca 50 000 medlemmer er NTL et av de største fagforbundene i LO. NTL organiserer alle stillingsgrupper. NTL UiO er den lokale foreningen ved Universitetet i Oslo.

NTL UiO er kjent for sine skolerte og uredde tillitsvalgte som jobber for medlemmenes rettigheter, lønns- og arbeidsbetingelser. UiO er preget av store omstillinger som gjør arbeidssituasjonen uforutsigbar for mange. Som NTL-medlem slipper du å stå alene, og du får hjelp i jungelen av avtale- og regelverk som arbeidsgiver plikter å følge. Skulle du få problemer, har du en organisasjon til å hjelpe deg.

NTL UiO er aktiv i universitetsdebatten. Politiske myndigheter og vedtak i Universitetsstyret og andre organer påvirker vår arbeidsplass. NTL jobber bl.a. for å sikre forskningsbasert undervisning og den frie forskningen. Vi sier nei til byråkratisering og markedsstyring av universitetet. Vi er motstandere av privatisering og resultatbasert finansiering  av utdanningen. Basisbevilgningene til UiO og ressursene til grunnforskningen må økes betraktelig, og NTL krever flere stipendiat- og post.doc-stillinger for å forberede UiO på generasjonsskiftet vi står overfor.

NTL UiO samarbeider med de andre arbeidstakerorganisasjonene ved UiO. NTL har likevel en politisk linje som skiller seg fra de øvrige på noen områder, blant annet i lønnspolitikken. NTL er opptatt av en solidarisk lønnspolitikk, og er den eneste foreningen som organiserer alle stillingsgrupper, fra vitenskapelige til tekniske, inkludert studenter, vikarer, deltidsansatte og midlertidig ansatte.

NTL er politisk engasjert fordi vi ønsker et samfunn med rettferdig fordeling. Som NTL-organisert blir du medlem i en organisasjon som er faglig og politisk engasjert, men partipolitisk nøytral.

Lo Favør medlemsfordeler

Gjør som 50 000 andre - bli medlem av NTL

Sammen arbeider vi for et mer rettferdig samfunn

 

Publisert 1. feb. 2010 22:11 - Sist endret 9. des. 2014 12:21