Nyheter - Side 19

Publisert 8. jan. 2015 14:28

Ekspertgruppen som har utredet finansiering av universiteter og høyskoler overleverte onsdag sin rapport til kunnskapsministeren.

Ekspertgruppen foreslår å videreføre hovedtrekkene i dagens finansieringssystem. I gruppens forslag er en like stor andel (30 prosent) av institusjonenes bevilgning avhengig av resultater som i dag. Det foreslås noen endringer i hva det gis økonomisk uttelling for. Blant annet skal det gis uttelling for ferdig utdannede kandidater, og det foreslås en styrking av insentivene for å satse på kvalitet i forskning.

Publisert 7. jan. 2015 15:03

På denne nettsiden finner du praktisk informasjon om gjennomføringen av den politiske streiken mot endringene i arbeidsmiljøloven som LO, Unio og YS arrangerer sammen den 28. januar kl 14.00-16.00 foran Stortinget.

Publisert 30. nov. 2014 22:28

Julekalenderen er tilbake i år også! Et år uten NTL UiOs snart legendariske julekalender er vel utenkelig. Hver eneste dag trekker vi en vinner blant de som har rett svar, og hver dag sender vi ut flotte NTL effekter!

 

 

Publisert 21. nov. 2014 15:00

NTL UiO har besluttet å ikke bringe årets forhandlingsresultat inn for Statens Lønnsutvalg. Dette betyr at protokollen nå er godkjent, og resultatet offentliggjøres mandag 24. november etter kl 12.00.

 

Hattemakernes fagforening i 1910.
Publisert 18. nov. 2014 11:09

Nå finnes det alternativer for folk i vitenskapelige stillinger ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter – som Forskerforbundet og Akademikerne.  Så – hva er spesielt ved Tjenestemannslaget?

Publisert 3. nov. 2014 14:50

Til alle medlemmer i NTL UiO,

Partene ved UiO hadde i dag protokollmøte i lokale lønnsforhandlinger. NTL UiO aksepterer ikke tilbudet slik det nå foreligger. Vi har tre uker på oss til å vurdere om vi har grunnlag for å legge tilbudet frem til Statens lønnsutvalg. Dersom vi løfter saken videre, vil resultatet ikke være klart før etter jul. Hvis vi ikke tar saken videre, vil resultatet slik det nå foreligger gjøres kjent etter 21. november.

Uansett når resultatet blir klart, vil virkningstidspunktet være 1. september 2014. Behandlingsmåten vil altså ikke påvirke utbetalingen til de som får opprykk.