Nyheter - Side 17

Publisert 31. aug. 2015 15:36

I dag lanserer NTL nettstedet www.mittntl.no! På denne siden ønsker vi at alle NTL-medlemmer - studenter - ansatte - pensjonister - kort sagt alle, deler historier fra sin arbeidsplass eller fra livet sitt som er relatert til at du er medlem i fagforeninga.

#mittNTL er en kampanje i regi av Norsk Tjenestemannslag. Kampanjen har som hensikt å vise frem mangfoldet i NTL, og vise frem alt det gode arbeidet som gjøres hver dag, hver uke over hele landet.

foto av Arbeidsminister Robert Eriksson
Publisert 1. juli 2015 10:15

Før påske behandlet Stortinget forslagene om endringer i arbeidsmiljøloven. Da saksordfører Arve Kambe (H) fikk ordet som første taler, sa han at «samarbeidspartiene er tilhengere av trepartssamarbeidet mellom staten, arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonene. Høyre er tilhenger av at arbeidslivet i Norge er organisert. Organiserte ansatte gjennom fagforeninger og organiserte bedrifter gjennom arbeidsgiverforeninger bidrar til stabilitet, struktur og seriøsitet i næringslivet.»

Fagbevegelsen mener at prosessen har virket motsatt.

Publisert 10. juni 2015 13:54

Forbundsstyrene i Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund har vedtatt politisk streik den 15. juni kl. 10-13. Hovedarrangementet vil finne sted på Oslo S, Jernbanetorget ved Osvaldmonumentet og på Eidsvoll plass foran Stortinget.

Publisert 26. mai 2015 15:46

Ansatte ved universiteter og høyskoler i Norge går i disse dager ut med et opprop for fortsatt valg av rektor ved utdanningsinstitusjonene i Norge. 11. juni skal Stortinget behandle et forslag om styringsmodell for universiteter og høgskoler.Ansatte i akademia ønsker å beholde dagens normalordning med valgt rektor som styreleder. Oppropet Vox Academica klarte å forsvare universitetsdemokratiet i 2003-2005. Nå er det omkamp om styring og ledelse i akademia – og det haster! Du kan signere oppropet HER

Forbundsleder i NTL John Leirvaag
Publisert 15. mai 2015 10:50

Med regjeringens forslag vil kravet til hva en professor er og skal være, bli lokalt, relativt og potensielt uforutsigbart. Det hever ikke kvaliteten på norsk forskning, og det er til hinder for mobilitet mellom institusjonene, skriver NTL-leder John Leirvaag sammen med Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg og leder i Forskerforbundet Petter Aaslestad i en kommentar i Dagsavisen fredag 15. mai.