Nyheter - Side 15

Publisert 23. sep. 2014 12:59

NTL UiOs tillitsvalgte markerer NTL-dagen 2014 med å dele ut 800 høstferske Åkerø og Summerred-epler fra Gvarv i Telemark.

Publisert 19. sep. 2014 09:31

Kan tilgang på midler styre hva vi prioriterer å forske i? Er det klausuler i avtaler med finansieringskildene eller oppdragsgiverne?, spør Knut Kjeldstadli i et a propos til Svein Sjøbergs kritikk av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Leserinnlegget er publisert i Uniforum 18.09.2014
Publisert 11. sep. 2014 13:28

For oss er et viktig prosjekt, sier forbundssekretær Thomas Sandvik i NTL. Han har sittet i prosjektgruppen for å få etablert LO ingeniør sammen med 4 andre LO-forbund. LO Ingeniør skal vise at LO er et godt alternativ også for ingeniører. NTL har mange medlemmer som enten har ingeniørutdanning eller annen teknisk-naturvitenskaplig utdanning, samt medlemmer som jobber i ingeniørstillinger.

Publisert 9. sep. 2014 14:17

Nye tall viser at rundt 200.000 av LOs 900.000 medlemmer har høyere utdanning. Sist ankommet var SAS-pilotene som kom inn i LO i august.

Publisert 5. sep. 2014 10:55

Arbeiderbevegelsen har kjempet frem en massiv utbygging av høyere utdanning, for å sikre lik rett til utdanning og uavhengig forskning. Dette samfunnsansvaret står i kontrast til de politiske signaler som kommer fra dagens regjering. Regjeringen har varslet store endringer i offentlig sektor, med omfattende privatisering, konkurranseutsetting og flere midlertidig ansatte. En slik omlegging vil også få negative konsekvenser for høyere utdanning og forskning.

Publisert 3. sep. 2014 11:25

Regjeringen har tatt et første skritt i retning av mer privatskoler, "alle" snakker om å løfte fag- og yrkesopplæringen og noen snakker om mastersyke - og produktivitetskommisjonen er i full gang.

Publisert 1. sep. 2014 11:43

25. juni sendte arbeidsminister Robert Eriksson ut på høring en rekke forslag som innebærer en svekking av arbeidsmiljøloven. Det mest kontroversielle forslaget er å innføre generell tillatelse til å ansette personer i midlertidige stillinger i opp til ett år.

Det  arrangeres en fanemarkering på Youngstorget 23. september kl. 14:00. Styret i NTL UiO har vedtatt å slutte seg til markeringen, og at vi oppfordrer alle medlemmer til å møte på Youngstorget denne dagen.

 

Publisert 29. aug. 2014 11:30

Forbundsstyret i NTL støtter de streikende i deres krav om å beholde og avtalefestede arbeidstidsordninger.

Publisert 29. aug. 2014 11:12

Vi er bekymret for at forslagene til kommisjonen vil være inspirert av den danske kommisjonens arbeid, sier Ellen Dalen i Norsk Tjenestemannslag ved Universitetet i Oslo (NTL UiO).

Publisert 7. aug. 2014 11:35

Befolkningen i Gaza er i en fortvilet situasjon, sier Anita Solhaug, 1. nestleder i NTL. Antall døde og sårede stiger for hver time. Folk mangler mat, vann og medisinsk utstyr. Okkupasjonen og Israels krigshandlinger skaper en humanitær krise som det vil ta lang tid å komme ut av. Det er akutt behov for nødhjelp.