Bli med i tog 1. mai!

Årets hovedparole er Nei til økte forskjeller, budsjettkutt og velferdsprofitører – Stem rødgrønt

Delta i markering av arbeidernes internasjonale kampdag med allsang kvelden før, minnemarkeringer, appeller og tog fra Youngstorget.

Vi stiller med fane i pulje 2 og ønsker alle medlemmer velkommen til å gå sammen i toget. 

Program for dagen 

Kl 10.00: minnemarkering foran Spaniamonumentet i Birkelunden. Leder av foreninga og nestleder i LO i Oslo skal holde appell under markeringen. 

Kl 11.20: appeller og musikk ved Pionerstatuen og Fredsmonumentet på Youngstorget

Kl 11.50: taler fra balustraden på Youngstorget

Kl 12.45: toget starter fra Youngstorget

Kl 14.30 er det minnemarkering ved monumentet over Oslvadgruppa og de falne ved NSB foran Østbanehallen. 

Kl 15.45 er det markering ved minnesmerket over Pellegruppa ved Aker Brygge. 

LO i Oslos 1. mai-paroler 2019

 • Nei til økte forskjeller, budsjettkutt og velferdsprofitører – Stem rødgrønt
 • Styrk tariffavtalene – Slå tilbake angrepene fra Spekter, Virke og NHO
 • Rettferdig omstilling – 100.000 nye klimajobber
 • Forby bemanningsbransjen – Start med byggeplassene rundt Oslofjorden
 • Ja til folkestyre og faglige rettigheter – Ut av EØS
 • Boliger for alle – Bygg ikke-kommersielt – Fjern gjengs husleie
 • Ja til Ullevål sykehus – Stopp Gaustad – Bygg ut Aker for hele Groruddalen
 • Stans ny kald krig – Forby atomvåpen
 • Anerkjenn Palestina – Boikott Israel
 • Bekjemp høyreekstremisme og hatefulle ytringer
 • Gjenreis AFP, snu pensjonsreformen og styrk folketrygden
 • Vi krever likelønn – Nei til forskjellsbehandling
 • Hele og faste stillinger – 6 timers dag/30 timers uke for alle

Les det politiske grunnlaget for parolene på LO i Oslos sider

Allsang tirsdag 30. april

Arbeiderbevegelsen har en lang og stolt sangtradisjon. LO i Oslos Kulturutvalg arrangerer i samarbeid med Sosialistisk kor allsang på Kulturhuset kl 18.30-20.30. Bli med og syng eller kom for å høre solidariske sanger med politisk innhold! 

 

Publisert 29. apr. 2019 10:54 - Sist endret 29. apr. 2019 11:23