Tariff 2018: NTL UiO er tatt ut i tilfelle streik

LO Stat har gitt beskjed om at ca 4000 medlemmer tas ut i første fase av en eventuell streik. Medlemmene ved NTL UiO er blant disse.

Partene i staten har fått meklingsfrist til midnatt 23. mai, og dersom partene ikke da er kommet til enighet, vil det bli streik i staten fra og med 24. mai.

Punktstreik

En eventuell streik vil bli organisert som en punktstreik. Dette innebærer at noen medlemmer streiker på vegne av hele medlemsmassen. Det er altså ca 4000 medlemmer i LO Stat som streiker på vegne av alle medlemmer i LO Stat. 

NTL UiO er tatt ut

NTL UiO er blant de som er tatt ut til å streike i første fase. Dette betyr ikke nødvendigvis at alle medlemmene skal ut i streik, og informasjon om hvilke enheter ved UiO som blir rammet, vil bli gitt i løpet av uke 20.

NTL UiO sender e-post til alle våre medlemmer med mer informasjon om uttaket i uke 20.

Det sendes også ut en egen e-post med utfyllende informasjon direkte til de medlemmene som blir tatt ut. E-postene vil bli sendt ut så snart uttaket blir kjent. 

Når kan det bli streik? 

Meklingsfristen er 23. mai ved midnatt. Det betyr at en eventuell streik tidligst vil starte 24. mai. Dersom meklingen går på overtid, kan streiken starte senere. 

Hva er vi uenige om?

Årets tariffoppgjør er viktig kamp som ikke kun handler om ramma for selve oppgjøret, men er en kamp om viktige prinsipper. Det handler om å kjempe for et lønnssystem som ivaretar alle ansatte gjennom generelle tillegg, et system som kan rette opp i skjevheter for enkeltgrupper og med rom for lokale forhandlinger.

LO Stat krever et generelt tillegg til alle og tiltak for å jevne ut kjønnsforskjellene. Dette er for å rette opp i at statsansatte de siste årene har sakket lønnsmessig akterut og at forskjellen mellom kvinner og menns avlønninger har økt. 

Staten har kommet med det som vel må karakteriseres som et helhetlig angrep på våre lønns- og arbeidsvilkår.

Ikke overraskende vil de at alle lønnstillegg skal forhandles lokalt. De vil også fjerne lønnstrinn og lønnstabellen, samt fjerne ansiennitetsberegninger. De vil redusere lokal forhandlingsrett ved å gi arbeidsgiver økt styringsrett over det som er vår andel av verdiskapningen. 

De vil fjerne normalarbeidsdagen og dermed også kompensasjonene som følger av denne. Det betyr at de som i dag har kompensasjon for beredskapsvakter og forskjøvet arbeidstid får kutta sin inntekt. 

Staten vil fjerne seniordagene som alle statsansatte over 62 har rett til. De første 8 dagene skal gå fra å være en rettighet til en mulighet og de 4 ekstradagene som UiOs ansatte over 62 år har i dag er foreslått fjernet. 

 

NTL UiOs medlemmer er villige til å støtte LO stat sin kamp for å bevare de gode kollektive rettighetene!

 

 

Artikler om årets forhandlinger fra LO Stat: 

Brudd i lønnsoppgjøret i staten

LO Stat sier nei til Monica Mælands metode

Publisert 9. mai 2018 15:24 - Sist endret 11. mai 2018 09:25