Pensjonskonferanse: En solidarisk pensjon for framtida

Det vil bli mye debatt om pensjon i vår og 12. februar arrangerer Forsvar offentlig pensjon konferansen En solidarisk pensjon for framtida. 

Ebba Wergeland og Stein Stugu m.fl. er bekrefta innledere.  

Vil du delta på konferansen? Ta kontakt med kontor@ntl.uio.no 

Hovedpunkter

Regjeringa vil endre viktige prinsipper i offentlig tjenestepensjon: Ikke for å minske statens utgifter, men for å gi mer til dem som har mest fra før. Samtidig foreslås det endringer som vil føre til at de som har minst skal få enda mindre.

Vi må kunne gå av tidlig uten å bli straffet med dårlig alderspensjon: Det foreslås å endre tidligpensjonsordningen (AFP) til en tilleggspensjon etter mønster av privat AFP. Vi kan ikke akseptere endringer som økonomisk straffer de som må gå tidlig ut av arbeidslivet.

Uføre må sikres en god alderspensjon: Dårlig helse og arbeidsuførhet er ikke et valg. Krevende yrker gjør mange uføre, særlig i slutten av arbeidslivet. Uføre har ikke mindre behov for en god alderspensjon enn det friske har.

Endelig program vil publiseres senere og vil bli løpende oppdatert på Forsvar offentlig pensjons nettsider: www.forsvarpensjon.no

 

Innledere

Les også

Offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor: Prosessavtale for det videre arbeidet 

Fafo-rapport om virkningene om ny offentlig tjenestepensjon

"Rettferdig pensjon?" skrevet av Ebba Wergeland (publisert i tidsskriftet Rødt! nr. 2, 2014)

"Pensjonsfelle for uføre" skrevet av Stein Stugu (publisert i Manifest Tidsskrift i desember 2014)

Følg arrangementet på Facebook

Publisert 8. jan. 2018 13:38 - Sist endret 14. juni 2018 14:18