Møte og valg av delegater til NTL Ung-konferansen 2017

Er du UiO-ansatt, NTLer og 35 år eller yngre?

Vi invitererer alle unge NTLere ved UiO til møte fredag 10. februar kl. 15:00-16:00. Sted: seminarrom 123 i Vilhelm Bjerknes’ hus på Blindern

NTL Ung-delegater fra UiO og hele universitets-og høgskolesektoren under NTL Ung-konferansen 2016.

Under møtet skal vi blant annet velge 4 representanter fra NTL UiO til NTL Ung-konferansen 2017, som finner sted 22.-24. mars på Sundvollen hotell.

 

NTL Ung-konferansen er NTL Ungs øverste organ og avholdes årlig. Deltagerne er både studentmedlemmer og unge yrkesaktive i NTL under 35 år. Våre valgte representanter vil få tale-, forslags- og stemmerett i alle saker hvor det fattes vedtak under konferansen. For å være valgbar som representant fra NTL UiO må man være ansatt på UiO, født etter 1.1.1982 og selvfølgelig være medlem av NTL.

 

Konferansen er gratis å delta på, og deltakerne kan søke om permisjon med lønn for å delta i henhold til bestemmelsene i Hovedavtalen i staten, § 34.

 

Konferansen er en strålende anledning til å få et innblikk i fagforeningsarbeid og NTL, og selvfølgelig bli kjent med andre unge NTLere både i universitets-og høgskole-sektoren og i staten for øvrig.

 

Dersom du er interessert og kunne tenke deg å delta på konferansen (eller eventuelt foreslå en kollega) vil vi oppfordre deg til å melde din interesse til oss i forkant av møtet. Forslag til kandidater sendes kontor@ntl.uio.no innen fredag 2. februar.

 

Før valg av delegater vil nestleder i NTL UiO Natalia Zubillaga fortelle litt om fagorganisering, NTL og de sakene NTL jobber for/er opptatt av. I tillegg vil NTL Ung-er og styremedlem ved NTL UiO Mari Helen Varøy dele sine erfaringer fra de tidligere NTL Ung-konferansene, og fortelle litt om hvordan NTL UiO-representantene har jobbet sammen med andre delegater i sektoren, foran og under konferansen.

 

Vi serverer pizza, så det er derfor fint om du gir tilbakemelding på om du kommer på møtet innen onsdag 8. februar. Vi går videre til Abel for litt hyggelig samvær etter møtet, for de som har tid og lyst til å bli bedre kjent.

 

Mer informasjon om NTL Ung-konferansen finner du her:

https://medlem.ntl.no/ung/ntlung-konferansen?p_dimension_id=176721

 

 

 

Publisert 25. jan. 2017 14:17 - Sist endret 31. jan. 2017 13:50