Klassekampen: Offentlig ansatte kan tape i forslag til ny AFP

Ny rapport om regjeringens forslag til pensjon for offentlig ansatte.

Faksimile Klassekampen/foto Tom Henning Bratlie

De som pensjonerer seg før fylte 67 år vil kunne tape mye på regjeringens forslag til pensjonsløsning for offentlig sektor, viser en studie fra Fafo. Dette rammer blant annet renholdere hardt.
– De har ingen løsning for tidligpensjon. På lengre sikt kan det hende at de som orker å stå lengre, kan komme godt ut, men det hjelper ikke hvis de av våre medlemmer som ikke orker å stå lenge, kommer dårligere ut, sier leder i NTL John Leirvaag til Klassekampen. NTL UiO-tillitsvalgt Ravichandrazan Shanmuganathan er enig.

 

Se oppslaget fra Klassekampen her.

 

Publisert 7. feb. 2017 09:24