Innkalling til årsmøte 2017

Tid og sted: 29.mars 2017 16:15 – ca 18:00

Georg Sverdrups hus, Auditorium 2

Før årsmøtet starter, inviteres våre medlemmer til faglig innledning kl 15:00:

«Handelsavtalene TISA og EØS - hva er de? Og hvorfor er LO så opptatt av det?»

LO-kongressen går av stabelen mai 2017 og i forbindelse med den har handelsavtaler blitt et viktig diskusjonstema innad i LO. Vi ønsker å belyse hva denne diskusjonen handler om og hvorfor fagbevegelsen er så opptatt av det, slik at våre medlemmer kan få større innsikt i det som kan bli en stor debatt til våren. For å hjelpe oss med å få litt mer opplysning omkring diskusjonen har vi invitert Idar Helle fra De Facto som har utarbeidet en rapport for NTL om handelsavtalene TISA og EØS.

Sted: Georg Sverdrups hus, Auditorium 2

 

Program årsmøte:

16:00-16:15       Servering av pizza og mineralvann

16:15- ca.18.00 Årsmøte

 

Saksliste årsmøte:

1.       Åpning og konstituering

2.       Årsberetning

3.       Regnskap 2016

4.       Budsjett 2017

5.       Innkomne forslag, herunder hovedoppgaver

6.       Valg (leder, nestleder, sekretær, kasserer, styre, studieutvalg, Ny Giv redaksjon og valgkomité)

7.       Avslutning

 

Årsmøtepapirene, herunder styrets forslag til årsberetning, finner du her.

 

Regnskap 2016, revisjonsberetning og budsjettforslag 2017 kan fås tilsendt elektronisk, ved henvendelse til kontoret, kontor@ntl.uio.no

 

Alle medlemmer har rett til å sette fram forslag til det kommende årsmøtet for NTL UiO. Forslagsfrist er onsdag 8.mars 2017 (tre uker før årsmøtet) i henhold til vedtekter 2015-2018 § 3.3.d.

 

Det har tidligere gått ut en e-post 15.februar fra valgkomiteen om at forslag på kandidater må fremmes med 23.2. slik at de kunne starte sitt arbeid. Vi vil presisere at endelig frist for å fremme forslag til valgkomiteen er 8.mars i henhold til vedtekter 2015-2018 § 3.3.d.  I tillegg vil det fortsatt være mulig å legge frem forslag under punkt 6, valg, på selve årsmøtet.

Styret ved NTL UiO har vedtatt at foreningen fremover skal ha interne revisorer.  Valgkomitéen ønsker derfor tips om medlemmer som er regnskapskyndige revisorer. Valgkomitéen vil kontakte vedkommende for i informere om vervet og hva det innebærer. Er du, eller kjenner du noen som kan bidra til dette, kan du ta kontakt med en av medlemmene i valgkomiteen.

Forslag på kandidater til styret eller andre verv i foreningen (jfr. pkt. 6 på dagsorden) sendes til valgkomiteen som består av Kirsti Dalseth, Joakim Dyrnes, Øystein Ekevik, Sara Sundby og Ole Dorholt.

 

 

Publisert 23. feb. 2017 16:01 - Sist endret 22. mars 2017 14:34