NTL UiO anbefaler medlemmene å stemme nei til tariffresultatet

Styret i NTL UiO har behandlet årets tariffresultat og flertallet har besluttet å anbefale sine medlemmer å stemme nei. Det var ingen uenighet om vurderingen av resultatet, diskusjonen handlet om hvorvidt vi skulle komme med en anbefaling eller ikke.

Foto: Line Grenheim, NTL UiO

Det er til syvende og sist medlemmene som bestemmer hvordan de vurderer resultatet, og vi vil på det sterkeste anmode om at alle bruker den demokratiske retten vi har til selv å vedta viktige premisser for lønnsutviklingen.

STYRETS VURDERING

LO stat gikk inn i tarifforhandlingene for å forsvare en kollektiv avtale som skal sikre alle lønnsutvikling og at ansatte skal ha streikerett på mesteparten av lønnsdannelsen. Kravene var godt forankret blant medlemmene.

Årets forhandlinger har vært særlig krevende, da forhandlingsmotparten har hatt mandat fra Høyre og Frp om at mest mulig av lønna skal fastsettes lokalt og individuelt, på arbeidsgivers premisser. NTL har ikke fått gjennomslag for våre viktigste krav.
Vi vil derfor anbefale våre medlemmer å stemme nei til årets tariffresultat.  

De viktigste endringene:

 • Kun halvparten av lønna fastsettes sentralt
 • Det generelle tillegget gis som %, ikke i krone
 • Ingen justeringsforhandlinger
 • Streikerett på pensjon er avvist
 • Systemet er vesentlig endret uten konsekvensutredning eller felles forståelse for hvilken virkning endringene vil få:
  • Toppen av lønnsrammene og – spenn er fjernet
  • B-lønnsavtalen er fjernet
  • Tvisteløsningene endret, konsekvensene er uklare
  • Arbeidsgiver kan ensidig delegere forhandlingene ned til fakultetene

 

I tillegg skal det nedsettes en arbeidsgruppe som skal jobbe frem til 2017 om å utforme et nytt lønnssystem. NTL hadde også krav om modernisering av avtalen, men vi mener det må skje innenfor rammene av dagens system. Utgangspunktet for arbeidsgruppen er å øke lokalt handlingsrom, men NTL mener dette rommet er mer enn stort nok fra før. Vi vet at dette vil gi store tillegg til enkeltindivider, større forskjeller mellom bunn og topp og større forskjeller mellom kvinner og menn.  I stedet for at lønn fastsettes ut i fra oppgavene, vil den bli styrt av markedet.

 

NTL UiO mener man ved dagens systemendringer har pekt ut en tydelig retning for partenes arbeidsgruppe og forskudtert en konklusjon som beveger seg bort fra NTLs politikk. Videre mener vi at staten ikke tar sitt ansvar som arbeidsgiver, da de aktivt har styrt mot kaos ute i de statlige virksomhetene. Dette for å nå sitt politiske mål om økt individualisering og øk makt til arbeidsgiver.

 

NTL UiO ser nødvendigheten av at LO, YS og Unio samarbeider i sin felles kamp for statsansattes makt og rettigheter. Men vi er ikke villige til å fravike våre viktigste krav for å sikre dette samarbeidet.

 

Frist for avstemming er 16. juni kl 12.00.

Det finnes tre ulike måter å stemme på:

1. Følg lenken i tilsendt sms (forutsetter at du har registrert mobilnummeret ditt hos NTL). Den logger deg automatisk inn i uravstemningsmodulen.

2. Gå til https://compendiamedlem.no/Avstemning/ntl/Avstemning.nsf og logg inn med medlemsnummer som brukernavn og fødselsdato (ddmmåå) som passord

3. Skriv en sms med NTL ja/nei medlemsnummer fødselsdato, f.eks NTL ja 7514492 130780 og send dette til 26112

Medlemsnummeret ditt finner du på medlemskortet. Det starter med 75 og kan ha alt fra tre til åtte siffer. Fødselsdatoen skriver du på formatet ddmmåå. Det skal ikke være noen mellomrom eller andre tegn innimellom sifrene, verken i medlemsnummer eller i fødselsdato.

Informasjon om resutatet fra forbundet

 

De som vil høre mer om resultatet og styrets vurderinger er velkomne til medlemsmøte mandag 6. juni kl 14.15 - 15.15, Auditorium 2 i Helga Engs hus

Publisert 2. juni 2016 16:22 - Sist endret 18. mars 2019 13:57