Klassekampen: Ny Tjenestemannslov svekker de ansattes vern

Regjeringens forslag til ny lov om arbeidsforholdene for statsansatte provoserer, skriver Klassekampen 1. juli. Ellen Dalen, leder og hovedtillitsvalgt i NTL UiO, mener forslaget svekker de statsansattes rettigheter på alle punkter.

Faksimile fra Klassekampen. Foto: Siv Dolmen

– Jeg bruker tjenestemannsloven hele tida. Vi hadde håpet å få en lov som strammet inn, men i stedet har vi dessverre fått et forslag som svekker våre rettigheter på alle punkter, sier Ellen Dalen til Klassekampen.

I dagens lov har ansatte i staten et sterkt stillingsvern. I forslaget som er på høring, foreslås det en rekke endringer. Blant annet foreslår de nye regler for oppsigelse, og vil fjerne den særegne ordningen med mulighet for såkalt «ordensstraff» i stedet for avskjedigelse.

De foreslår også å endre reglene knyttet til fortrinnsrett til nye stillinger.

Dalen er urolig for de nye reglene.  – Det blir lettere for arbeidsgiver å si opp folk. Man legger mye mer makt over til arbeidsgiver, og færre rettigheter til ansatte, sier hun.

 

Les hele artikkelen i klassekampen her.

 

NTL har avgitt høringsvar på svekkelsene av Tjenestemannsloven

Publisert 1. juli 2016 10:00 - Sist endret 1. juli 2016 11:36