Innkalling til årsmøte 2016

Tid og sted: 16. mars 2016 16:15 - 18:30, Helga Engs hus, Auditorium 3

Før årsmøtet starter kl 16.15, inviteres alle våre medlemmer til faglig innledning om pensjon i offentlig sektor.

Program:

15:15 - 16.00: Faglig innledning

16:00 – 16.15: Servering av pizza og mineralvann

16.15 – ca 18.30: Årsmøte

 

Faglig program kl 15:15 - 16.00;  Gudrun Høverstad, leder NTL Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og medlem av «Forsvar offentlig pensjon» innleder med «Offentlig tjenestepensjon - hva skjer?»

Det blir servert pizza og mineralvann utenfor auditoriet kl 16.00 før årsmøtet starter kl 16.15. 
 

Saksliste årsmøte:

1.       Åpning og konstituering

2.       Årsberetning

3.       Regnskap 2015

4.       Budsjett 2016

5.       Innkomne forslag, herunder hovedoppgaver

6.       Valg (leder, nestleder, sekretær, kasserer, styre, studieutvalg,

          Ny Giv redaksjon og valgkomité)

7.       Avslutning

 

Årsmøtepapirene, herunder styrets forslag til årsberetning, finner du her. 

Regnskap 2015, revisjonsberetning og budsjettforslag 2016 kan  fås tilsendt elektronisk, når de foreligger, ved henvendelse til kontoret, kontor@ntl.uio.no

Alle medlemmer har rett til å sette fram forslag til det kommende årsmøtet for NTL UiO. Forslagsfrist er onsdag 24. februar 2016 (tre uker før årsmøtet) i henhold til vedtekter 2015-2018 § 3.3.d.

 

Samme frist gjelder også for innsending av forslag på kandidater til styret eller andre verv i foreningen (jfr. pkt. 6 på dagsorden). Kandidatforslag sendes til valgkomiteen som består av Kirsti Dalseth, Joakim Dyrnes, Silje Molander, Christian Boe Astrup og Øystein Ekevik.

 

Det har tidligere gått ut en e-post fra valgkomiteen om at forslag på kandidater må fremmes 11. februar, slik at de kunne starte sitt arbeid. Vi vil presisere at endelig frist for å fremme forslag er 24.februar.  I tillegg vil det fortsatt være mulig å legge frem forslag under punkt 6, valg, på selve årsmøtet.

 

Kart

Publisert 19. feb. 2016 14:27 - Sist endret 9. mars 2016 10:22