NTL UiO går ikke til Statens lønnsutvalg

NTL UiO har besluttet å ikke bringe årets forhandlingsresultat inn for Statens Lønnsutvalg. Dette betyr at protokollen nå er godkjent, og resultatet offentliggjøres mandag 24. november etter kl 12.00.

 

Utdrag fra e-post sendt til medlemmer fredag 21. november:

(...)

Når NTL allikevel aksepterer det tilbudet som foreligger, er det fordi vi mener at den mulige gevinsten ved å løfte saken ikke forsvarer ulempen en utsettelse medfører for våre medlemmer og UiOs øvrige ansatte.

NTL UiO har sendt et brev til arbeidsgiver der vi redegjør for våre vurderinger og standpunkter. Dette brevet ligger vedlagt denne e-posten.

Selv om NTL er sterkt uenig i føringene og profilen på UiOs samlede resultat, har vi oppnådd gode resultater for våre medlemmer. En stor andel av våre medlemmer har fått lønnsøkning i årets forhandlinger. Gjennom vår politikk med å gi jevne opprykk til flere ansatte, sikrer vi en jevn lønnsutvikling og rettferdig fordeling. Sjansen for å få opprykk i lokale lønnsforhandlinger er mye større som NTL medlem enn for andre UiO ansatte.

NTL vil sende ut protokollen til alle medlemmer, samt avholde et medlemsmøte til de som ønsker mer informasjon om resultatet.

Vi vil også benytte denne anledningen til å takke våre medlemmer for tålmodigheten de har vist og  støtten vi har fått!

På vegne av NTL UiOs forhandlingsutvalg.

 

Natalia Zubillaga
nestleder
Norsk Tjenestemannslag ved Universitetet i Oslo

Publisert 21. nov. 2014 15:00 - Sist endret 21. nov. 2014 23:52