Lua på hue, aldri i handa: forsvar arbeidsmiljøloven!

25. juni sendte arbeidsminister Robert Eriksson ut på høring en rekke forslag som innebærer en svekking av arbeidsmiljøloven. Det mest kontroversielle forslaget er å innføre generell tillatelse til å ansette personer i midlertidige stillinger i opp til ett år.

Det  arrangeres en fanemarkering på Youngstorget 23. september kl. 14:00. Styret i NTL UiO har vedtatt å slutte seg til markeringen, og at vi oppfordrer alle medlemmer til å møte på Youngstorget denne dagen.

 

H/Frp-regjeringen, ved arbeidsminister Robert Eriksson, har sendt ut flere forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Felles for forslagene er at de innebærer en svekking av dagens lov.

I universitets- og høyskolesektoren har det lenge vært et problem med en svært høy grad av midlertidige ansettelser. Forslaget fra Høyre/FrP gir økt adgang til midlertidige ansettelser og økt innleie av arbeidskraft. Dette bidrar kun til at vi får flere løsarbeidere og utrygge arbeidsplasser. Det blir lettere og kvitte seg med folk og unngå faste ansettelser. Det blir det vanskeligere å få boliglån, og mer utrygt å etablere seg.

Forslaget om økt adgang til innleie av arbeidskraft vil føre til flere ansatte med kontrakter fra private rekrutteringsbyrå. Regjeringen vil fjerne fagforeningers søksmålsrett ved ulovlig innleie. Dette vil overlate ansvaret for arbeidskontrakten til den enkelte, og svekke likebehandlingsprinsippet. Med disse forslagene skrotes de tiltak som så langt er gjort for å unngå sosial dumping.

Regjeringen vil også fjerne dagens ordning der de som fyller 70 år kan avslutte arbeidslivet på en verdig måte. Grensen er foreslått endret til 72 eller 75 år. Resultatet gir økt alder for opphør av arbeidsforholdet for noen og økning i sykefravær, uførhet og arbeidsløshet for andre.

LO i Oslo og en rekke fagforeninger har oppfordret til politisk streik tirsdag 23. september mot forslagene. Styret i NTL UiO har vedtatt å støtte markeringen på Youngstorget den 23. september, men kommer ikke til å arrangere politisk streik denne dagen, da vi vil avvente å se om fagforeningenes standpunkter vil bli hørt.

Det  vil arrangeres en fanemarkering på Youngstorget 23. september kl. 14:00, og vi oppfordrer medlemmer til å stille på markeringen.

Av Peter Kristoffersen
Publisert 1. sep. 2014 11:43 - Sist endret 3. sep. 2014 11:20