ET BRUDD MED GRATISPRINSIPPET I HØYERE UTDANNING!

En innføringen av studieavgift for studenter utenfor EØS og Sveits er et klart brudd med  gratisprinsippet i høyere utdanning. Vi frykter at dette vil være første skritt mot en generell innføring av skolepenger ved norske universitet og høgskoler, sier NTL-leder John Leirvaag.

Kunnskapsministeren hadde ingen kommentar til studentenes unisone motstand mot innføringen av skolepenger.

Foto: Arvid Ellingsen

 Institusjonene har i grunnen ikke annet valg enn å innføre studieavgift for disse studentene. Budsjettkutt og ikke kreditering for studiepoeng er sterke insentiver for institusjonene for å kreve studieavgift, og vi kan derfor regne med at flere vil velge å gjøre det så fort de får mulighet, sier Leirvaag.  Erfaringene fra Sverige, som innførte en slik studieavgift i 2011, er en nedgang på ca. ca. 80 % av utenlandske studenter fra denne gruppen.

- Vi mener at dette er i strid med regjeringens egne mål om økt internasjonalisering i høyere utdanning.  Et høykostland som Norge, i et lite språkområde, kan ikke uten videre regne med å tiltrekke studenter med ulik bakgrunn og kompetanse fra hele verden.  Konsekvensene vil være at man ekskluderer effektivt en gruppe mennesker som ikke har råd til å betale for utdanningen.

Regjeringen foreslår at universitetene og høyskolene kan kreve studieavgift for studenter utenfor EØS-området. Institusjonene kan selv bestemme om de vil innføre studieavgift og hvor høy avgiften skal være. Regjeringen kutter budsjettrammene med 80,5 millioner kroner. Fra 2017 vil ikke disse studentenes studiepoeng gi uttelling i finansieringssystemet.

NTL krever at regjeringen tar vare på gratisprinsippet i høyere utdanning og ber derfor Stortinget om å stoppe forslaget om skolepenger for studenter utenfor EØS-området. 

Les også saken i Universitas: http://universitas.no/nett/59803/onsker-skolepenger-for-internasjonale-studenter

Det er opprettet en facebook-gruppe for å stoppe forslaget: http://www.facebook.com/StoppSkolepenger

Emneord: UiO, studentutvalget, Studentforeninger, skolepenger, Studentparlamentet, NTL
Publisert 8. okt. 2014 15:07