Digitalt årsmøte i NTL UiO

Tirsdag 16. juni ble det avholdt årsmøte i NTL UiO. Normalt skjer dette i februar/mars, men det ble i år utsatt på grunn av koronakrisen. Nytt for året var også at møtet ble avviklet digitalt ved bruk av Zoom og møteplattformen MyMeet. 

Deltakerne logget inn i et videomøte på Zoom, og brukte MyMeet-systemet for å delta i selve møtet. Her lå saksliste med sakspapirer og alle voteringer foregikk i MyMeet. Siden dette var årsmøtets digitale debut, hadde vi to dirigenter på plass. Gry Bruland Larsen, som tok seg av talerlista og de vanlige formalitetene, og Axel Hjelme som trykket på knappene og sørget for den digitale gjennomføringen i MyMeet. 

 

Ønsket velkommen til et annerledes årsmøte

Leder Natalia Zubillaga åpnet møtet med å ønske velkommen. Hun trakk fram hvordan koronakrisen har preget foreningas arbeid denne våren. Selve årsmøtet var også preget av det, og det føltes merkelig å kun se møtedeltakerne på skjermen i stedet for i møtesalen. Selv om et elektronisk møte kanskje gjør en livlig debatt noe vanskeligere, understreket Natalia at styret anså det som viktig at foreninga fikk mulighet til å gjennomføre valg og vedta budsjett og hovedoppgaver.  

 

Året som har gått: Eiendomssaken, BOTT og koronakrise

Nestleder Marianne Midthus Østby presenterte styrets innstilling til årsberetning. Av de mange sakene foreninga har jobbet med i forrige periode, trakk Østby særlig fram arbeidet foreninga har gjort i forbindelse med eiendomssaken. Vi lyktes å slå tilbake regjeringas forsøk på å overdra universitetenes eiendom til Statsbygg og sikret slik råderett over egne bygg. Videre fortalte hun om foreningas arbeid under koronakrisen og arbeidet som ble lagt ned for å sikre de ansattes medbestemmelse i en tid med mye og raske omveltninger. Også prosessene med BOTT – UiO: Saksbehandling, Organisasjonsutviklingsprosjektet IT og arkiv er saker som har opptatt foreninga i den foregående perioden. 

 

Valg: Flere utskiftinger

Det var 35 stemmeberettigede deltakere på årsmøtet, altså et noe lavere antall enn vi normalt ser ved fysiske årsmøter. Men møtet forløp uten noen store kontroversielle saker, og alle valg og voteringer ble avgjort ved overveldende flertall. 

Både leder, nestleder og kasserer ble gjenvalgt. Sekretær Tom Thorsen trakk seg imidlertid etter mange år i vervet, og ble takket særskilt av Natalia for sin lange og gode innsats for foreningen. Thorsen fortsetter som vara i styret, som ny sekretær ble Tobias Langhoff valgt. 

I styret ble det gjort en del utskiftinger. Flere styremedlemmer fra forrige periode har sluttet ved UiO, og flere nye personer er på plass for å fylle de ledige plassene. I det nye styret sitter nå representanter for både vitenskapelige, tekniske og administrativt ansatte, så vel som både faste og midlertidig tilsatte.  

Årsmøtet vedtok  

  • En uttalelse om Insourcing av renhold. 

  • Valg av styre, studieutvalg og Ny-Giv redaksjon 

  • Regnskap og budsjett med bevilgninger til ulike formål 

 

Publisert 1. juli 2020 09:52 - Sist endret 1. juli 2020 09:52