NTL UiO støtter Attacs arbeid mot global ulikhet og miljøkrise

– Støtten fra NTL gir oss legitimitet som en viktig samarbeidspartner for fagbevegelsen, det er vi utrolig stolte av, sier leder i Attac Hege Skarrud til Ny Giv.

Hege Skarrud, foto: Attac

Årsmøtet 2021 besluttet å bevilge støtte til åtte ulike organisasjoner. En av disse er Attac, en partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for en demokratisk forankret økonomi. Ny Giv tok en prat med leder i Attac, Hege Skarrud.

 

Hva jobber dere med akkurat nå?

– Akkurat nå jobber vi parallelt mest med to veldig spennende saker, forteller Skarrud.

 

– Vi ønsker å få verden til å sikre et bredt unntak for immaterielle rettigheter som blant annet patenter for COVID-relaterte vaksiner, medisinsk utstyr og legemidler i Verdens handelsorganisasjon. Uten et unntak fra regelverket vil ikke land og selskap kunne lage kopi-medisin eller -utstyr som er helt nødvendig for å bekjempe pandemien. Denne saken har de diskutert i over ett år nå – dessverre.

 

– Så må vi temme teknologigigantenes enorme økonomiske makt ved å for eksempel forby deres omfattende overvåkning av oss som samfunn. Det må gjøres gjennom konsesjonsordninger for bruk av data. Det igjen betyr at vi må forvalte data som en felles ressurs. Dette er et arbeid vi kommer til å intensivere utover i 2022.

 

Hva betyr det for dere å få støtte fra NTL UiO?

– Vi får økte økonomiske rammer for å jobbe mer med de sakene vi jobber med. Men nesten viktigst gir det oss legitimitet som en viktig samarbeidspartner for fagbevegelsen - det er vi utrolig stolte av!

 

En gruppe mørkkledde mennesker står på en plass med plakater. Stort juletre i bakgrunnen, kveldstid.
Demonstrasjon for vaksinerettferdighet utenfor Stortinget 30. november, foto: Attac

 

Hvilket mål er viktigst for organisasjonen din i året som kommer?

– På et politisk plan er det viktigste målet for oss i året som kommer å sikre demokratisk og bærekraftig digitalisering. I tillegg jobber vi for å sikre mer åpenhet og demokrati i forhandlinger om handelsavtaler, slik at vi ivaretar miljø, arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter og sosiale rettigheter.

 

– På organisatorisk nivå ønsker vi å skape et sted det er trygt, utfordrende og givende å engasjere seg i kampen for en demokratisk økonomi.

 

Hvilke visjoner har din organisasjon for de neste fem-ti årene?

Skarrud forteller at Attac har noen ambisiøse mål for de neste årene: 

  • Vise sammenhengene mellom dagens økonomiske system, global ulikhet og miljøkrise.
  • Spre kunnskap om og løfte frem løsningsorienterte alternativer i den offentlige norske debatten.
  • Belyse Norges rolle i den globale økonomien.
  • Jobbe for åpenhet i alle institusjoner og dermed styrke demokratiet.

 

Hvem ville du byttet plass med for en dag, og hvorfor?

– Elon Musk. Kun for å forstå hvordan livet og arbeidsplassen hans opererer, for så å kunne gå tilbake og regulere han ned på jorda igjen, avslutter Skarrud.

Av Astrid Helene Olsen
Publisert 12. jan. 2022 10:21 - Sist endret 12. jan. 2022 13:29