2012

Publisert 25. apr. 2013 15:29

Last ned som pdf

Fra innholdet:

Dårlig lønnstilbud ga streik, intervju med Ellen Dalen (av Trine Dyrdal)

Streiken i bilder (av Peter Kristoffersen)

Sume skor seg på krisa! - intervju med Lars Gunnesdal (av Håvard Tangen)

IHR - von om endring til det betre? (av Håvard Tangen)

Målstyring svekker staten, intervju med John Leirvaag (av Ida Wangberg)

 

 

 

 

 

Publisert 25. apr. 2013 14:52

Last ned som pdf

Fra innholdet:

Gossingen som ble nestleder, intervju med Heidi Sørli (av Peter Kristoffersen)

Kampen om tiden, om vitenskapelig ansattes arbeidstid (av P. J. Ystehede)

Maktmisbruk i tilsettingsprosesser, om tilsettinger i TA (av Trine Dyrdal)

Hyllest til fridomen, intervju med Dag Einar Thorsen (av Håvard Tangen)

Las Malvinas - en rest av engelsk kolonialisme (av Olaf S. Sierraalta)

Sannerseminaret 2012: Bygg et sterkere NTL ved UiO (av Håvard Tangen)