1964

Publisert 19. des. 2014 12:13

Last ned som pdf

Dette er den absolutt eldste utgaven av bladet som senere fikk navnet "Ny giv" vi har funnet i våre arkiver. Bladet het ikke Ny giv de første årgangene, men "NTL ved Universitetet i Oslo". Vi tror dette bladet gikk inn i 1965-66. Sitt nåværende navn fikk bladet først da det etter 7-8 års opphold igjen ble utgitt i 1973. Bladets første redaktør var H. Braaten. Modellsnekker Lorang Larsen fra Oppegård var foreningens første leder.