Arkiv

Publisert 11. jan. 2018 11:38

I Ny Giv 2/2017 kan du lese at klassebakgrunn avgjør hvor godt du lykkes med studiene, NTL Ung har fått ny studenttillitsvalgt på UiO, Marianne Midthus Østby ble valgt til ny ansattrepresentantvalg i universitetsstyret og lønnsforhandlinger på 1-2-3.

Publisert 31. mai 2016 13:25

Last ned som PDF

Fra innholdet:

Ingrid Sand: Organisering for fremtidens UiO

Karen Oldervik Golmen: Det kjønnsdelte akademia

Publisert 2. mars 2016 14:13

last ned som pdf

Fra innholdet:

Marit Fosse og Per Jørgen Ystehede: Langvarig maktkamp om bevæpning i politiet.

Ingrid Sand og Natalia Zubillaga: Alle kan vaske, men ikke alle kan renhold. Om renhold og benchmarking.

Hedda S. Rui: Intervju med ny organisasjonssekretær.

Peter A. Kristoffersen: Modernisering for moderniseringens skyld? Forslagt til ny tjenestemannslov.

Publisert 25. feb. 2016 15:40

Fra innholdet:

- Foreninga gjennom 20 år - Intervju med Asbjørn Lund - Intervju med Dagfinn Habberstad - Ulrik Sverdrup om internasjonal solidaritet - Lederen har ordet: Erling Steen - Om jubileumsfesten - Nyheter og meldinger - Vedtak fra medlemsmøte og styret  

Last ned bladet i pdf-utgave her  

Forside Ny giv nummer 3 - 2015
Publisert 11. nov. 2015 12:42

last ned som pdf

Fra innholdet:

Aled Dilwyn Fisher: Juss og politikk for en bærekraftig fremtid

Knut Kjeldstadli: Giv akt! Om TISA

Ingrid Sand: Grønn kunnskap

Hedda S. Rui: Fellesskap og solidaritet, intervju med Laila Yvonne Henriksen.

Peter Kristoffersen: Tariff eller trynefaktor - hva bestemmer lønna di?

 

Forside Ny Giv nummer 2 år 2015
Publisert 24. juni 2015 11:09

last ned som pdf

Fra innholdet:

Hvordan kan vi videreutvikle Norge uten å miste det? (av Nils Christie)

NTL UiO på Island: Kursen er satt (av Rhiana Bergh-Seeley)

Utdanning for alle (av Hedda S. Rui)

HR-ledelse - når store endringer kommer på kattepoter (av Peter Kristoffersen)

Bokanmeldelse: Guy Standing: Prekariatet (av Christian Boe Astrup)

Bokanmeldelse: Tore Nyseter: Velverd på avveie (av Ingrid Sand)

 

Forsidefoto Ny Giv nummer 1 år 2015
Publisert 24. juni 2015 11:02

last ned som pdf

Fra innholdet:

Oljeleting i det okkuperte Vest-Sahara (av Marie F. Palm)

NTL går for ungdoms- og miljøsatsing (av Håvard Tangen)

UiO sier takk og farvel til Norsk Ordbok 2014 (av Rhiana Bergh-Seeley)

Stå på for låglønte NTL! Intervju med Geir Mathiessen (av Håvard Tangen)

Lady Moscow Intervju med Line Grenheim (av Rhiana Bergh-Seeley)

I trynetilleggenes og tilfeldighetens tid (av Arve Thorsen)

Publisert 19. des. 2014 12:13

Last ned som pdf

Dette er den absolutt eldste utgaven av bladet som senere fikk navnet "Ny giv" vi har funnet i våre arkiver. Bladet het ikke Ny giv de første årgangene, men "NTL ved Universitetet i Oslo". Vi tror dette bladet gikk inn i 1965-66. Sitt nåværende navn fikk bladet først da det etter 7-8 års opphold igjen ble utgitt i 1973. Bladets første redaktør var H. Braaten. Modellsnekker Lorang Larsen fra Oppegård var foreningens første leder. 

Publisert 3. juni 2014 11:24

last ned som pdf

Fra innholdet:

Produktivitetskommisjonen -historien om en bestilt tornado (av Arve T. Thorsen)

Gevinstrealisering - eit nytt mantra? (av Håvard Tangen)

Når tilliten til myndighetene svikter (av Per Jørgen Ystehede)

Solidaritet med Spania (av Petter Titland)

Åtvarar mot gevinstrealisering (av Håvard Tangen)

Natalia Zubillaga: Ny nestleder med bredt engasjement (av Camilla Rake)

 

 

Publisert 3. juni 2014 11:17

Last ned som pdf

Fra innholdet:

Ny allianse bygger broen til framtiden (av Aled Dilwyn Fischer)

UiO i krystallkulen (av Arve T. Thorsen)

Lønnsutvikling: Kvalifikasjonsprinsipp eller konkurranseprinsipp? (av Tom Thorsen)

Bokanmeldelse: Konkurranse på jobben (av Christian Boe Astrup)

Publisert 20. des. 2013 14:45

Last ned som pdf

Fra innholdet:

For et annet Europa (av Petter Slaatrem Titland)

Krisa på dørstokken (av Håvard Tangen)

Lønnsforskjeller del 2 (av Tom Thorsen)

Blått maskefall (av Arve T. Thorsen)  

Publisert 10. sep. 2013 11:16

Last ned som pdf

- Noen valg er viktigere. NTLs syn på arbeidslivspolitikken foran valget.

- Kom deg på kurs! (av Peter Kristoffersen)

- Intervju med kasserer Gry Bruland Larsen (av Trine Dyrdal)

- Kriminologisamarbeid Norge - Cuba (av Ida Nafstad)

- Lønnsforskjeller (av Tom Thorsen)

- Striden for palestinsk fridom - ny intifada? (av Håvard Tangen)

- Bokanmeldelse: Klyve & Severud, Språk, makt og klasse (av C. B. Astrup)

Publisert 6. sep. 2013 10:27

Last ned som pdf

Fra innholdet:

NTL med rapport om markedsstyring i staten (av P.J.Ystehede)

Trondheimskonferansen 2013 (av C. B. Astrup)

Lokale lønnsforhandinger 2012 (av Tom Thorsen)

Irland og krisen (av Lill Fanny Sæther)

Intervjuet: Linn Herning (av Håvard Tangen)

G4S bidrar til okkupasjon og brudd på Folkeretten (av Kaja Santelmann)

Miniportrettet (av T. R. Dyrdal)

 

Publisert 25. apr. 2013 15:29

Last ned som pdf

Fra innholdet:

Dårlig lønnstilbud ga streik, intervju med Ellen Dalen (av Trine Dyrdal)

Streiken i bilder (av Peter Kristoffersen)

Sume skor seg på krisa! - intervju med Lars Gunnesdal (av Håvard Tangen)

IHR - von om endring til det betre? (av Håvard Tangen)

Målstyring svekker staten, intervju med John Leirvaag (av Ida Wangberg)

 

 

 

 

 

Publisert 25. apr. 2013 14:52

Last ned som pdf

Fra innholdet:

Gossingen som ble nestleder, intervju med Heidi Sørli (av Peter Kristoffersen)

Kampen om tiden, om vitenskapelig ansattes arbeidstid (av P. J. Ystehede)

Maktmisbruk i tilsettingsprosesser, om tilsettinger i TA (av Trine Dyrdal)

Hyllest til fridomen, intervju med Dag Einar Thorsen (av Håvard Tangen)

Las Malvinas - en rest av engelsk kolonialisme (av Olaf S. Sierraalta)

Sannerseminaret 2012: Bygg et sterkere NTL ved UiO (av Håvard Tangen)

Publisert 7. juni 2012 14:19

Last ned som pdf

Tøvete og useriøst av UiO-leiinga - om LEAN og IHR (av Håvard Tangen)

Eit åtak på LEAN (av Håvard Tangen)

Årets lokale lønnsforhandlinger - hvorfor er vi her? (av Siri Høgseth)

Bokanbefaling: Wilkinson/Pickett: Ulikhetens pris (av Peter Kristoffersen)

Hvorfor er du medlem? - intervju med Geir Mathiessen (av Benjamin E. Larsen)

Stivbeint - universitetspolitisk petit (av Benjamin E. Larsen)

Ulovlig midlertidighet? (av Heidi Hoksnes Sørli)

 

 

Publisert 7. juni 2012 14:07

Last ned som pdf

Fra innholdet:

Gjengs timelærersatsar på HF - med tillegg for forberedelsar (av Håvard Tangen)

Vi trenger mer arbeidslivsforskning (av Tom Thorsen)

Korkje bedrift eller elfenbeinstårn - om boka Akademisk kapitalisme av Knut Kjelstadli (av Håvard Tangen)

Bruk av midlertidig tilsetting i universitets- og høgskolesektoren (av Heidi Hoksnes Sørli)

Stor omorganisering i kjømda? - om IHR (av Håvard Tangen)

Cuba: Et arbeidsliv i forandring (av Olaf Svorstøl)

Publisert 22. mars 2012 10:38

Last ned som pdf

NTL UiO 50 år

Fagpolitisk hilsen fra gammel leder (av Erling Steen)

Tvers igjennom lov til seier! (intervju med Cecilie Høigård)

Leiaren som samla fløyene: Narve Trædal

Lønnskampen: fagforeningens fundament (intervju med Anita Solhaug, Øystein Ekevik og Jon Holten)

De som ville redde verden

Ei fagforening på parti med dei vanlege medlemene (av Håvard Tangen)

Universitetsdirektører til besvær (av Benjamin E. Larsen)

 

 

Publisert 27. juni 2011 11:48

Last ned som pdf

Fra innholdet:

Spenning kring internt handlingrom (av Håvard Tangen)

Løsning i sikte for Uniforum? (av Peter Kristoffersen)

Ikke så fagert for fagerberg (av Benjamin E. Larsen)

Ta ordet og makta (av Benjamin E. Larsen)

Publisert 4. des. 2010 15:54

Last ned i pdf-format

Fra innholdet:

Leder: Internt Handlingsrom - omorganisering uten informasjon (av Ellen Dalen)

Forbundets viktigaste møte - NTL landsmøte 2010 (av Håvard Tangen)

Fra UiO til "samhandling som naturlig samarbeidsform" - Intervju med avtroppende NTL UiO-leder Sten Morten Henningsmoen (av Christian Boe Astrup)

Ettertanker om et lokalt lønnsoppgjør (av Christian Boe Astrup)

 

 

Publisert 19. nov. 2010 16:17

Last ned i pdf-format

 

Fra innholdet:

Lønnsforhandlinger 2010 (av Benjamin E. Larsen)

Vern om ordninga med fri til fagleg utvikling (av Håvard Tangen)

Traust arbeid blir gull - lønn til forberedelser for timelærere (av Benjamin E. Larsen)