Ny Giv

Medlemsavisa Ny Giv kommer ut fire ganger i året. Har du tips om saker eller ønsker å bidra på annen måte, kontakt Ny Giv-redaksjonen. Redaktør er Siri Aamodt (valgt på årsmøtet mars 2018).

I tillegg til redaktøren, består redaksjonen av Kristin Marie Veum, Hans Rasmus Glomsrud og Katja Elisabeth Andersson

Redaksjonen ønsker bidrag fra alle ansatte ved UiO!

I årets første utgave av Ny Giv kan du blant annet lese om lufting av midlertidig ansatte, BOTT og outsourcing, forhandlinger av nytt personalreglement ved UiO  og #metoo. 

I Ny Giv 3/2017 kan du lese om resultater fra mellomoppgjøret 2017, akademisk frihet under press og uorganiserte stipendiater. 

I Ny Giv 2/2017 kan du lese at klassebakgrunn avgjør hvor godt du lykkes med studiene, NTL Ung har fått ny studenttillitsvalgt på UiO, Marianne Midthus Østby ble valgt til ny ansattrepresentantvalg i universitetsstyret og lønnsforhandlinger på 1-2-3.

I Ny Giv 1/2017 kan du lese at statens ansatte får svakere stillingsvern med statsansatteloven, LO-kongressen, NTL UiOs årsmøte, ny forsknings- og utdanningspolitikk og årets mellomoppgjør.

Last ned som PDF

Fra innholdet:

Ingrid Sand: Organisering for fremtidens UiO

Karen Oldervik Golmen: Det kjønnsdelte akademia

last ned som pdf

Fra innholdet:

Marit Fosse og Per Jørgen Ystehede: Langvarig maktkamp om bevæpning i politiet.

Ingrid Sand og Natalia Zubillaga: Alle kan vaske, men ikke alle kan renhold. Om renhold og benchmarking.

Hedda S. Rui: Intervju med ny organisasjonssekretær.

Peter A. Kristoffersen: Modernisering for moderniseringens skyld? Forslagt til ny tjenestemannslov.

Fra innholdet:

- Foreninga gjennom 20 år - Intervju med Asbjørn Lund - Intervju med Dagfinn Habberstad - Ulrik Sverdrup om internasjonal solidaritet - Lederen har ordet: Erling Steen - Om jubileumsfesten - Nyheter og meldinger - Vedtak fra medlemsmøte og styret  

Last ned bladet i pdf-utgave her  

Forside Ny giv nummer 3 - 2015

last ned som pdf

Fra innholdet:

Aled Dilwyn Fisher: Juss og politikk for en bærekraftig fremtid

Knut Kjeldstadli: Giv akt! Om TISA

Ingrid Sand: Grønn kunnskap

Hedda S. Rui: Fellesskap og solidaritet, intervju med Laila Yvonne Henriksen.

Peter Kristoffersen: Tariff eller trynefaktor - hva bestemmer lønna di?

 

Forside Ny Giv nummer 2 år 2015

last ned som pdf

Fra innholdet:

Hvordan kan vi videreutvikle Norge uten å miste det? (av Nils Christie)

NTL UiO på Island: Kursen er satt (av Rhiana Bergh-Seeley)

Utdanning for alle (av Hedda S. Rui)

HR-ledelse - når store endringer kommer på kattepoter (av Peter Kristoffersen)

Bokanmeldelse: Guy Standing: Prekariatet (av Christian Boe Astrup)

Bokanmeldelse: Tore Nyseter: Velverd på avveie (av Ingrid Sand)

 

Forsidefoto Ny Giv nummer 1 år 2015

last ned som pdf

Fra innholdet:

Oljeleting i det okkuperte Vest-Sahara (av Marie F. Palm)

NTL går for ungdoms- og miljøsatsing (av Håvard Tangen)

UiO sier takk og farvel til Norsk Ordbok 2014 (av Rhiana Bergh-Seeley)

Stå på for låglønte NTL! Intervju med Geir Mathiessen (av Håvard Tangen)

Lady Moscow Intervju med Line Grenheim (av Rhiana Bergh-Seeley)

I trynetilleggenes og tilfeldighetens tid (av Arve Thorsen)

Last ned som pdf

Dette er den absolutt eldste utgaven av bladet som senere fikk navnet "Ny giv" vi har funnet i våre arkiver. Bladet het ikke Ny giv de første årgangene, men "NTL ved Universitetet i Oslo". Vi tror dette bladet gikk inn i 1965-66. Sitt nåværende navn fikk bladet først da det etter 7-8 års opphold igjen ble utgitt i 1973. Bladets første redaktør var H. Braaten. Modellsnekker Lorang Larsen fra Oppegård var foreningens første leder. 

last ned som pdf

Fra innholdet:

Produktivitetskommisjonen -historien om en bestilt tornado (av Arve T. Thorsen)

Gevinstrealisering - eit nytt mantra? (av Håvard Tangen)

Når tilliten til myndighetene svikter (av Per Jørgen Ystehede)

Solidaritet med Spania (av Petter Titland)

Åtvarar mot gevinstrealisering (av Håvard Tangen)

Natalia Zubillaga: Ny nestleder med bredt engasjement (av Camilla Rake)

 

 

Last ned som pdf

Fra innholdet:

Ny allianse bygger broen til framtiden (av Aled Dilwyn Fischer)

UiO i krystallkulen (av Arve T. Thorsen)

Lønnsutvikling: Kvalifikasjonsprinsipp eller konkurranseprinsipp? (av Tom Thorsen)

Bokanmeldelse: Konkurranse på jobben (av Christian Boe Astrup)

Last ned som pdf

Fra innholdet:

For et annet Europa (av Petter Slaatrem Titland)

Krisa på dørstokken (av Håvard Tangen)

Lønnsforskjeller del 2 (av Tom Thorsen)

Blått maskefall (av Arve T. Thorsen)  

Last ned som pdf

- Noen valg er viktigere. NTLs syn på arbeidslivspolitikken foran valget.

- Kom deg på kurs! (av Peter Kristoffersen)

- Intervju med kasserer Gry Bruland Larsen (av Trine Dyrdal)

- Kriminologisamarbeid Norge - Cuba (av Ida Nafstad)

- Lønnsforskjeller (av Tom Thorsen)

- Striden for palestinsk fridom - ny intifada? (av Håvard Tangen)

- Bokanmeldelse: Klyve & Severud, Språk, makt og klasse (av C. B. Astrup)

Last ned som pdf

Fra innholdet:

NTL med rapport om markedsstyring i staten (av P.J.Ystehede)

Trondheimskonferansen 2013 (av C. B. Astrup)

Lokale lønnsforhandinger 2012 (av Tom Thorsen)

Irland og krisen (av Lill Fanny Sæther)

Intervjuet: Linn Herning (av Håvard Tangen)

G4S bidrar til okkupasjon og brudd på Folkeretten (av Kaja Santelmann)

Miniportrettet (av T. R. Dyrdal)

 

Last ned som pdf

Fra innholdet:

Dårlig lønnstilbud ga streik, intervju med Ellen Dalen (av Trine Dyrdal)

Streiken i bilder (av Peter Kristoffersen)

Sume skor seg på krisa! - intervju med Lars Gunnesdal (av Håvard Tangen)

IHR - von om endring til det betre? (av Håvard Tangen)

Målstyring svekker staten, intervju med John Leirvaag (av Ida Wangberg)

 

 

 

 

 

Last ned som pdf

Fra innholdet:

Gossingen som ble nestleder, intervju med Heidi Sørli (av Peter Kristoffersen)

Kampen om tiden, om vitenskapelig ansattes arbeidstid (av P. J. Ystehede)

Maktmisbruk i tilsettingsprosesser, om tilsettinger i TA (av Trine Dyrdal)

Hyllest til fridomen, intervju med Dag Einar Thorsen (av Håvard Tangen)

Las Malvinas - en rest av engelsk kolonialisme (av Olaf S. Sierraalta)

Sannerseminaret 2012: Bygg et sterkere NTL ved UiO (av Håvard Tangen)

Last ned som pdf

Tøvete og useriøst av UiO-leiinga - om LEAN og IHR (av Håvard Tangen)

Eit åtak på LEAN (av Håvard Tangen)

Årets lokale lønnsforhandlinger - hvorfor er vi her? (av Siri Høgseth)

Bokanbefaling: Wilkinson/Pickett: Ulikhetens pris (av Peter Kristoffersen)

Hvorfor er du medlem? - intervju med Geir Mathiessen (av Benjamin E. Larsen)

Stivbeint - universitetspolitisk petit (av Benjamin E. Larsen)

Ulovlig midlertidighet? (av Heidi Hoksnes Sørli)