Lover og avtaler i arbeidslivet

På denne siden har vi samlet en del lover og forskrifter om det kan være aktuelt for tillitsvalgte og medlemmer i NTL å kjenne til.

Compendia Stat  - kun for medlemmer, krever innlogging med brukernavn (siste 6 siffer på LOs medlemskort) og passord (fødselsdato).

Compendia Stat er et nettbasert hjelpemiddel om personalrelaterte tema. Compendia Stat har linker til lovhjemmel, gjeldende regelverk og Statens Personalhåndbok. Alle lovlinker er kommenterte av kjente jurister. Du har også tilgang til ekstratjenesten “Spør Juristen”: hvor du sender spørsmålet ditt via e-post og får raskt svar!

Andre viktige ressurser

UiOs regelverk innen personal: Regler som bare gjelder innenfor det enkelte fakultet er ikke oppført på disse sidene.

Tariffleksikon: Ord og uttrykk som vil svirre i lufta under tariffoppgjør

Lovdata: Inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter. Denne informasjonen er gratis og omfatter lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser.

Norge.no: Nettsidens viktigste oppgave er å være en veiviser for brukere av offentlige tjenester. Portalen skal gjøre det lettere å finne fram til offentlig informasjon og sikre at du som bruker får en enkel tilgang til å utføre offentlige tjenester.

Innstillingsråd og tilsettingsråd - for deg som er medlem

Reglene for innstillings- og tilsettingsråd er hjemlet i den gamle tjenestemannsloven og gjelder inntil nytt personalreglement ved UiO er ferdig forhandlet. 

Innstillingsråd

Innstillingsrådet er et selvstendig organ og har sine fullmakter forankret i tjenestemannslovens § 4. Medlemmene kan dermed ikke instrueres verken fra overordnet arbeidsgiverledd eller fra tjenestemannsorganisasjonene om valg av kandidater til en stilling.

Hvert enkelt medlem av innstillingsrådet har likeverdig rett og plikt til å foreta selvstendig vurdering av søkerne til en stilling, og skal delta gjennom hele prosessen fra vurdering av hvilke søkere som skal kalles inn til intervju, deltakelse i selve intervjuet og utarbeiding av innstillingen som skal sendes videre til tilsettingsrådet. 

Er det dissens i innstillingsrådet, sendes det både en flertalls- og en mindretallsinnstilling videre til tilsettingsrådet.  

Tilsettingsråd

Tilsettingsrådet  tilsetter i teknisk-administrative stillinger og er på samme måte som innstillingsrådet et selvstendig organ med myndighet forankret i tjenestemannslovens § 5, og medlemmene er dermed unntatt fra tjenestelig instruksjonsmyndighet.

Hvert enkelt medlem av tilsettingsrådet har en fri og uavhengig stilling, og en likeverdig rett og plikt til å foreta selvstendig vurdering av kandidatene.

Tilsettingsrådet kan sende en sak tilbake til innstillingsrådet for ny behandling dersom det finner det nødvendig.

Viktige dokumenter i tilsettingssaker

Saksbehandlingsregler m.m i tilsetting i teknisk-administrative stillinger finner man i UiOs veiledning til medlemmer i innstillings- og tilsettingsråd. 

Man bør også ha kjennskap til UiOs stillingsstruktur og lønnspolitikk.

Kommer det krav om fortrinnsrett, bør man i første omgang se på siden Omstilling ved UiO.

Innsyn i tilsettingssaker avhenger om man er part i saken eller ikke. En søker er part i saken, og innsynet reguleres av forvaltningsloven og forvaltningslovforskriften. NB! Opplysningene er taushetsbelagte, jf §13b i Forvaltningsloven. Andre ikke-parter har innsyn så langt offentligloven tillater det. I praksis betyr det at ikke-parter kan få utlevert en forenklet søkerliste, jf s. 148 i Rettleiar til offentleglova. 

Tilsetting i vitenskapelige stillinger reguleres av UiOs reglement om personal

tilsettingsråd, ansettelsesråd, lovverk, avtaleverk, statsansatte,