Lover og avtaler i arbeidslivet

På denne siden har vi samlet en del lover og forskrifter om det kan være aktuelt for tillitsvalgte og medlemmer i NTL å kjenne til.

Compendia Stat  - kun for medlemmer. Innlogging via NTLs medlemsnett. 

Compendia Stat er et nettbasert hjelpemiddel om personalrelaterte tema. Compendia Stat har linker til lovhjemmel, gjeldende regelverk og Statens Personalhåndbok. Alle lovlinker er kommenterte av kjente jurister. Du har også tilgang til ekstratjenesten “Spør Juristen”: hvor du sender spørsmålet ditt via e-post og får raskt svar!

Andre viktige ressurser

UiOs regelverk innen personal: Regler som bare gjelder innenfor det enkelte fakultet er ikke oppført på disse sidene.

Tariffleksikon: Ord og uttrykk som vil svirre i lufta under tariffoppgjør

Lovdata: Inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter. Denne informasjonen er gratis og omfatter lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser.

Norge.no: Nettsidens viktigste oppgave er å være en veiviser for brukere av offentlige tjenester. Portalen skal gjøre det lettere å finne fram til offentlig informasjon og sikre at du som bruker får en enkel tilgang til å utføre offentlige tjenester.

Ansettelsesråd

Den nye statsansatteloven fjernet tjenestemannslovens pålegg om egne innstillings- og tilsettingsråd i statlige virksomheter. I den nye loven står det at innstillende myndighet er nærmeste leder. Et ansettelsesråd skal vurdere innstillingen og gjøre vedtak om ansettelse. 

Retningslinjer for ansettelsesråd er enda ikke gitt. 

Viktige dokumenter i tilsettingssaker

  • Saksbehandlingsregler m.m i tilsetting i teknisk-administrative stillinger finner man i UiOs veiledning til medlemmer i innstillings- og tilsettingsråd. 
  • Man bør også ha kjennskap til UiOs stillingsstruktur og lønnspolitikk.
  • Kommer det krav om fortrinnsrettbør man i første omgang se på siden Omstilling ved UiO.
  • Innsyn i tilsettingssaker avhenger om man er part i saken eller ikke. En søker er part i saken, og innsynet reguleres av forvaltningsloven og forvaltningslovforskriften. NB! Opplysningene er taushetsbelagte, jf §13b i Forvaltningsloven. Andre ikke-parter har innsyn så langt offentligloven tillater det. I praksis betyr det at ikke-parter kan få utlevert en forenklet søkerliste, jf s. 148 i Rettleiar til offentleglova. 
  • Tilsetting i vitenskapelige stillinger reguleres av UiOs reglement om personal
tilsettingsråd, ansettelsesråd, lovverk, avtaleverk, statsansatte,