Lokale lønnsforhandlinger ved UiO

Det er to måter å kreve individuell lønnsøkning på: 2.5.1 og 2.5.3. Individuelle tillegg blir gitt til deg personlig og bedrer ikke lønnsvilkårene permanent for stikoden. 

2.5.1 - Årlige lokale forhandlinger

  • det blir lokale forhandlinger hvis det settes av penger i det sentrale oppgjøret
  • fristen for å sende inn krav til NTL er ofte midt i august
  • alle medlemmer kan sende inn krav
  • man kan kreve endring i lønnsplassering og/eller stillingskode
  • skal være ferdig 31. oktober

2.5.3 - Forhandlinger på særlig grunnlag

  • ca annenhver måned på UiO
  • man kan kreve endring i lønnsplassering og/eller stillingskode

Kravet vurderes ut fra at minst et kriterie er oppfylt: 

  • vesentlige endringer i stillingen

  • rekruttere, beholde, ekstraordinær innsats

  • lønnsforskjeller på grunn av kjønn