Lokale lønnsforhandlinger ved UiO

Lokale forhandlinger og individuelle tillegg

Det er to måter å kreve individuell lønnsøkning på: 2.5.1 og 2.5.3. 

 • Individuelle tillegg blir gitt til deg personlig og bedrer ikke lønnsvilkårene permanent for stikoden. 
 •  

2.5.1 - Årlige lokale forhandlinger

 • det blir lokale forhandlinger hvis det settes av penger i det sentrale oppgjøret
 • fristen for å sende inn krav til NTL er ofte midt i august
 • alle medlemmer kan sende inn krav
 • man kan kreve endring i lønnsplassering og/eller stillingskode
 • skal være ferdig 31. oktober

2.5.3 - Forhandlinger på særlig grunnlag

 • ca annenhver måned på UiO
 • man kan kreve endring i lønnsplassering og/eller stillingskode

Kravet vurderes ut fra at minst et kriterie er oppfylt: 

 • vesentlige endringer i stillingen

 • rekruttere, beholde, ekstraordinær innsats

 • lønnsforskjeller på grunn av kjønn