2.5.5 Ansettelse i ledig stilling mv.

Justering av lønn - Hovedtariffavtalen pkt 2.5.5. 

"Arbeidsgiver skal inntil 12 måneder etter ansettelse, og ved overgang fra midlertidig til fast ansettelse, vurdere arbeidstakerens lønnsplassering på ny innenfor stillingens lønnsalternativer. Dette gjøres etter dialog med den ansatte."  Hovedtariffavtalen punkt 2.5.5, 3

Arbeidsgiver har dermed noe frihet til å justere lønnen etter at den nytilsatte har fungert en tid i stillingen, og er da ikke er bundet til å holde seg innenfor de lønnsalternativene stillingen ble lyst ut i. Ved slik endring kan samtlige lønnsalternativ tilknyttet den aktuelle stillingen benyttes. Selve stillingskoden kan ikke endres i en slik justering. Nytt fra 2022 er setningen "Dette gjøres etter dialog med den ansatte", det er for å sikre at dette faktisk blir gjennomført og at arbeidsgiver ikke ensidig gjør denne vurderingen.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å forhøre seg om at egen lønnsplassering vurderes i løpet av de 12 første månedene av ansettelsen.

Arbeidsgiver er pliktig til å holde tillitsvalgte orientert om bruk av denne bestemmelsen.

 

 

Publisert 18. jan. 2012 10:45 - Sist endret 30. nov. 2022 14:50