Mellomoppgjøret 2021

Det forhandles først og fremst om to ting: hvor mye penger statsansatte skal få og hvem som skal få. 

I tillegg kommer forhandllinger om det skal være kronetillegg eller prosenttillegg, om alt skal gis som sentrale tillegg eller om det skal være lokale lønnsforhandlinger, om det skal gis mer til enkelte grupper.

OPPDATERING: Enighet i mellomoppgjøret. Her finner du info om resultatet. 

Viktige datoer

26. april

Lønnsoppgjøret sparkes i gang med kravoverlevering! LO overleverer sine krav til statens personalsjef sammen med de andre hovedsammenslutningene.

30. april

Forhandlingsfrist. 

5. mai 

En eventuell mekling starter hos riksmekleren 5. mai.

26. mai ved midnatt

Meklingsfrist hos riksmekleren. Det blir enten enighet, mekling på overtid eller streik. 

NTLs politikk

NTL krever reallønnsvekst og utjevning! 

Dette får vi til ved hjelp av:

  • sentrale tillegg - lokale lønnsforhandlinger bidrar til skjevfordeling
  • kronetillegg - prosenttillegg øker forskjellene
  • lavtlønnsprofil - mange år med prosenttillegg og lokale forhandlinger har ført til at de nederst på lønnstabellen får svekket kjøpekraft

Les hele NTLs tariffpolitiske uttalelse 2021

Hvordan foregår lønnnsforhandlingene?

Kravene

LOStat overleverer sine krav til statens personalsjef sammen med de andre hovedsammenslutningene YS, UNIO og Akademikerne. 

LO Stats krav er utformet på bakgrunn av LOs tariffpolitiske uttalelse for mellomoppgjøret 2021 og de berørte forbundenes tariffpolitiske uttalelser. 

Hvem forhandler?

I statsoppgjøret er det LO Stat som representerer oss i NTL UiO. LO Stat ledes av Egil André Aas og han har med seg representanter fra de berørte forbundene, blant annet NTL-leder Kjersti Barsok. 

Mekling

Hvis partene ikke klarer å bli enige på egen hånd, går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren. 

Det er lenge siden partene har blitt enige innen den ordinære fristen og det er ikke uventa hvis også dette oppgjøret ender i mekling. 

Meklingen ender enten i at partene blir enige eller at det blir streik. Det mekles ofte på overtid.