Lokale lønnsforhandlinger høsten 2021

Høsten 2021 skal det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger ved UiO. Her finner du all info du trenger! 

 • Krav kan fremmes av fagforening og/eller arbeidsgiver. Hvis du ønsker at NTL skal fremme lønnskrav på dine vegne i forhandlingene, må du utarbeide og sende inn et krav. 

Viktige datoer

 • Medlemsmøter - avholdes digitalt. Det blir gitt identisk informasjon i møtene og du trenger bare å delta på ett av møtene. 
 • Kravfrist: 17. august kl 15.00
 • Forhandlinger: september - oktober
 • Forhandlingsfrist: 31. oktober

Send inn krav! FRIST 17. august

 • Det forhandles om både stillingskoder og lønnstrinn. Du kan sende inn krav på en av delene eller begge deler.
 • Er du usikker på om du skal sende inn krav? Send oss en epost eller ta kontakt med din lokale tillitsvalgte

Vi vil ha så mange krav som mulig! Husk kravfrist 17. august

  Innsending av krav

  Hvorfor lokale lønnsforhandlinger?

  I tariffoppgjøret ble det enighet om å følge frontfagets ramme på 2,7%. De sentrale partene ble ikke enige i forhandlingene, men etter mekling endte man opp med å fordele 50% sentralt, mens 50% blir sendt ut til virksomhetene for å forhandles lokalt. 

  Resultatet av tariffoppgjøret og den sentrale fordelingen.

  Vår politikk

  NTL UiOs styre vedtar føringer for årets forhandlinger med utgangspunkt i NTLs prinsipp- og handlingsprogram.

  Vi er opptatt av at:

  • alle skal ha en lønn de kan leve av
  • alle skal sikres en jevn lønnsutvikling
  • utgangspunktet for avlønning først og fremst skal være arbeidsoppgaver og ansvar
  • ansiennitet skal vektlegges
  • grupper som er blitt hengende etter over tid løftes spesielt
  • det ikke er ubegrunna lønnsforskjeller mellom kvinner og menn

  NTLs tariffpolitiske uttalelse 2021

  Hvor mye skal det forhandles om? 

  2021: Fordelingen mellom sentralt/lokalt er på 50/50. Dette betyr at, i tillegg til det generelle tillegget alle har fått, at det forhandles lokalt i virksomhetene innenfor en ramme på 1,8 % med virkning fra 1. juli 2021. 

  LO, Unio og YS har likelydende Hovedtariffavtale og har felles forhandlinger med arbeidsgiver. Størrelsen på potten beregnes ut fra LO, YS og UNIOs lønnsmasse og de uorganisertes lønnsmasse. Akademikerne valgte i 2016 å inngå en egen hovedtariffavtale med KMD og forhandler for seg selv, på egen lønnsmasse.  

  Hvor forhandles det? 

  Forhandlingene blir ført sentralt ved UiO mellom hovedsammenslutningene LO, YS og UNIO og arbeidsgiver. 

  LO, Unio og YS har likelydende Hovedtariffavtale og har felles forhandlinger med arbeidsgiver. Størrelsen på potten beregnes ut fra LO, YS og UNIOs lønnsmasse og de uorganisertes lønnsmasse. Akademikerne valgte i 2016 å inngå en egen hovedtariffavtale med KMD og forhandler for seg selv, på egen lønnsmasse. 

  Hvem forhandler? 

  LO, Unio og YS har likelydende Hovedtariffavtale og har felles forhandlinger med arbeidsgiver. Størrelsen på potten beregnes ut fra de tre hovedsammenslutningens lønnsmasse og de uorganisertes lønnsmasse. Akademikerne valgte i 2016 å inngå en egen hovedtariffavtale med KMD og forhandler for seg selv, på egen lønnsmasse. 

  Hva er NTLs lønnspolitikk?

  • Lik lønn for likt arbeid
  • Utjevne forskjeller
  • Alle skal ha lønnsutvikling

  Jeg fikk ikke gjennomslag for kravet mitt i tidligere forhandlinger. Skal jeg sende inn krav?

  Ja! Vi trenger så mange krav som vi kan få. 

  Jeg fikk lønnsopprykk for nylig. Er det noe vits i å sende inn krav i år også?

  NTL ønsker å få inn så mange krav som mulig, og vi anbefaler å sende inn krav selv om det ikke er så lenge siden du fikk. Det eneste som er sikkert er at hvis verken NTL eller arbeidsgiver sender inn krav for deg, så blir det ikke lønnsopprykk. 

   Sjefen min har sagt at det blir lagt inn krav på meg. Trenger jeg å sende inn krav selv? 

   Ja! Dersom du mener det er grunnlag for et krav, er det viktig at du sender inn kravet gjennom NTL også.