Innsending av krav

Under lokale lønnsforhandlinger kan du kreve endring i lønn og/eller kode.

  • For at NTL skal ha best mulig forhandlingsgrunnlag er det viktig at du utarbeider et så grundig krav som mulig. 
  • NTL sender ikke kravet i sin helhet videre til arbeidsgiver, kun hva som konkret kreves av endring i kode/lønn. Kravet blir imidlertid brukt i vårt prioriteringsarbeid og ved en eventuell prosedering i forhandlingene.

Frist for innsending av krav: 17. august kl 15.00

Hvordan skrive krav

1. Det er arbeidsoppgavene dine som ligger til grunn for plassering i kode og lønnstrinn. 

Begrunn ditt krav ut fra kriteriene i disse - her kan du finne gode argumenter.

2. Beskriv arbeidsoppgavene dine så konkret som mulig

  • Hvordan har stillingen utviklet seg?
  • Hvilke nye funksjoner er eventuelt kommet til?

  • Har du fått mer ansvar, og på hvilke områder?

3. Hvordan er du lønnsplassert sammenliknet med andre det er naturlig å sammenlikne seg med? 

Sammenlign deg gjerne med andre kolleger som utfører tilsvarende arbeidsoppgaver og som har omtrent samme tjenesteansiennitet.

Snakk med din lokale tillitsvalgte hvis du lurer på snittlønn for din kode eller andre lønnsopplysninger. 

4. Lønnsutvikling de siste 5 år

Dersom du ikke har blitt vurdert de siste 5 år skal det gjøres en særskilt vurdering.

Send inn krav - FRIST 17. AUGUST