Lokale lønnsforhandlinger 2.5.1

Når blir det lokale lønnsforhandlinger?

Hovedtariffavtalen forhandles mellom de sentrale partene; statens personaldirektør og hovedsammenslutningene. Det er LO Stat som representerer NTL i disse forhandlingene. Avtaleperioden er to år.

Hovedoppgjør

 • hele hovedtariffavtalen er oppe til forhandling
 • resultatet skal på uravstemming hos medlemmene 
 • skjer i partallsår

Mellomoppgjør

 • det forhandles bare om penger:
  • ramme: hvor mye penger som fordeles
  • hvordan pengene skal fordeles
   • sentrale tillegg til alle med f.eks. likelønnsprofil eller lavtlønnsprofil
   • lokale forhandlinger
 • skjer i oddetallsår

Les mer om lokale lønnsforhandlinger høsten 2022!

Hvordan foregår lokale lønnsforhandlinger?

 • Det forhandlinges sentralt ved UiO mellom hovedsammenslutningene LO og YS og  arbeidsgiver. 
 • Frist for å være ferdige med lokale lønnsforhandlinger er 31. oktober
 • Krav fremmes av fagforeningene og/eller arbeidsgiver. Vi fremmer alle krav vi mottar. 
  • Mener du at det er grunnlag for et krav for deg? Send inn krav via NTL!
  • Tror du at arbeidsgiver skal sende inn krav? Send inn krav via NTL! 

Tidsløp

Medlemsmøter

Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta på medlemsmøte om lønnsforhandlinger. 

Forhandlinger

Partene er i forhandlinger i september og oktober. Det er ikke lov å røpe noe fra selve forhandlingene. 

Resultat

Vi sender ut informasjon om hvordan det har gått med kravet ditt så snart protokollen er underskrevet. Vi sender ut protokollen til alle våre medlemmer i internposten. 

Hvordan skrive et lønnskrav?

For at de tilllitsvalgte skal ha best mulig grunnlag for å gjøre NTLs prioriteringer, er vi avhengige av at medlemmene selv sender inn krav. Vi vil ha så mange krav som mulig! 

 • Det forhandles om stillingskoder og lønnstrinn. Du kan sende inn krav på en av delene eller begge deler. 
 • For at NTL skal ha et best mulig forhandlingsgrunnlag er det viktig at du utarbeider et så grundig krav som mulig og at informasjonen du fyller inn i kravskjema er presis.

Vi anbefaler på det sterkeste at du leser våre tips til utforming av krav: Tips til utforming av krav

To dokumenter er sentrale når du skal utforme et krav: