Lokale lønnsforhandlinger 2019

Illustrasjonsbilde av norske mynter

Høsten 2019 skal det gjennomføres lokale forhandlinger ved UiO, etter punkt 2.5.1 i Hovedtariffavtalen inngått mellom staten v/KMD og LO Stat.

Også i år betyr resultatet i mellomoppgjøret at store deler av lønnsdannelsen skjer lokalt på virksomhetene. Det er derfor viktig at dere sender inn krav til oss – og vi oppfordrer dere til å komme på medlemsmøtene om lokale lønnsforhandlinger som arrangeres 12. og 13. august.

 • I lokale forhandlinger kan krav fremmes av fagforening og/eller arbeidsgiver. Dersom du ønsker at NTL skal fremme lønnskrav på dine vegne i forhandlingene, må du utarbeide et krav. Se tips til utforming og lenke til skjema lenger nede
 • Forhandlingene blir ført sentralt ved UiO mellom hovedsammenslutningene LO, YS og UNIO og arbeidsgiver. 
 • Forhandlingene pågår i perioden september-oktober.  

Hvordan skrive et lønnskrav?

For at de tilllitsvalgte skal ha best mulig grunnlag for å gjøre NTLs prioriteringer, er vi avhengige av at medlemmene selv sender inn krav. Vi vil ha så mange krav som mulig! 

 • Det forhandles om stillingskoder og lønnstrinn. Du kan sende inn krav på en av delene eller begge deler. 
 • For at NTL skal ha et best mulig forhandlingsgrunnlag er det viktig at du utarbeider et så grundig krav som mulig og at informasjonen du fyller inn i kravskjema er presis.

Vi anbefaler på det sterkeste at du leser våre tips til utforming av krav: Tips til utforming av krav

To dokumenter er sentrale når du skal utforme et krav:

 

Sende inn krav

 • Fristen for å sende inn krav har utløpt. Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte dersom du har spørsmål. 
 • Vi tar også i mot kravskjema på papir. Dersom du sender inn på papir, får du en kvittering på e-post som bekrefter at kravet er mottatt. Hvis du ikke mottar kvittering, så ta kontakt med oss.

Ofte stilte spørsmål

Hvor mye skal det forhandles om? 

Fordelingen mellom sentralt/lokalt er på 60/40. Dette betyr at, i tillegg til det generelle tillegget alle har fått, at det til høsten forhandles lokalt i virksomhetene innenfor en ramme på 1,24 % med virkning fra 1. juli 2019.  

Hvem forhandler? 

LO, Unio og YS har likelydende Hovedtariffavtale og har felles forhandlinger med arbeidsgiver. Størrelsen på potten beregnes ut fra de tre hovedsammenslutningens lønnsmasse og de uorganisertes lønnsmasse. Akademikerne valgte i 2016 å inngå en egen hovedtariffavtale med Kommunal- og Moderniseringsdepartementet og forhandler for seg selv, på egen lønnsmasse. 

Hva er NTLs lønnspolitikk?

 • Lik lønn for likt arbeid
 • Utjevne forskjeller
 • Alle skal ha lønnsutvikling

Jeg fikk ikke gjennomslag for kravet mitt i fjor. Skal jeg sende inn krav?

Ja! Vi trenger så mange krav som vi kan få. 

Jeg fikk lønnsopprykk i fjor. Er det noe vits i å sende inn krav i år også?

NTL ønsker å få inn så mange krav som mulig, og vi anbefaler å sende inn krav selv om det ikke er så lenge siden du fikk. Det eneste som er sikkert er at hvis verken NTL eller arbeidsgiver sender inn krav for deg, så blir det ikke lønnsopprykk. 

  Sjefen min har sagt at det blir lagt inn krav på meg. Trenger jeg å sende inn krav selv? 

  Ja! Dersom du mener det er grunnlag for et krav, er det viktig at du sender inn kravet gjennom NTL også.