Tips til utforming av lønnskrav

Under de lokale lønnsforhandlingene kan du kreve endring i lønn og/eller kode. Det anbefales at du gjør deg kjent med UiOs lokale lønnspolitikk  og stillingsstruktur før du starter arbeidet med utformingen av ditt krav.

I de lokale forhandlingene kan du argumentere for både endret STILLINGSKODE og/eller LØNN. For at NTL skal ha best mulig forhandlingsgrunnlag er det viktig at du utarbeider et så grundig krav som mulig.Noen tips til utforming av kravet:

  1. Vær så konkret som mulig i beskrivelse av arbeidsoppgavene dine. Hvis du har hatt endringer over tid: hvordan har stillingen utviklet seg? Hvilke nye funksjoner er eventuelt kommet til? Har du fått mer ansvar, og på hvilke områder? Legg gjerne ved kopi av kunngjøringsteksten dersom du har den.

  2. Det er arbeidsoppgavene dine som ligger til grunn for plassering i kode og lønnstrinn. Se på UiOs stillingsstruktur og lønnspolitikk. Begrunn ditt krav ut fra kriteriene i disse - her finner du gode argumenter for hvorfor du skal prioriteres.

  3. Hvordan er du lønnsplassert sammenliknet med andre det er naturlig å sammenlikne seg med? Sammenlign deg gjerne med andre kolleger som utfører tilsvarende arbeidsoppgaver og som har omtrent samme tjenesteansiennitet.

  4. Lønnsutvikling de siste 5 år: dersom du ikke har blitt vurdert de siste 5 år skal det gjøres en særskilt vurdering.

 

Det er viktig at du oppgir stillingskode, stillingsbetegnelse, lønnstrinn, tjenesteansiennitet og annet relevant slik at de som forhandler for deg har riktig informasjon. Husk også å oppgi hvilken stillingskode du mener stillingen evt. bør omgjøres til, og/eller nytt lønnstrinn.

 

Husk å oppgi når du fikk opprykk sist! Er du usikker kan du spørre personalkonsulenten ved din enhet/fakultet.

Hvis du har fått opprykk i 2.5.3 Særlige grunnlag (tidligere 2.3.4), 2.5.5 Ansettelser i ledig stilling mv. (tidligere 2.3.8), eller ved tidligere lokale lønnsforhandlinger ved UiO gjelder eventuelle forandringer fra dette tidspunktet.

Dersom argumentasjonen hovedsakelig er basert på at stillingen din er vesentlig endret - fyll heller inn skjema for 2.5.3- forhandlinger. Dersom du er usikker, vil vi gjøre en vurdering og eventuelt flytte over kravet til 2.5.1 for deg.

Krav kan fremmes av både fagforening og arbeidsgiver: Spør arbeidsgiver om deres frist og kravprosedyre!

NTL sender ikke kravet i sin helhet videre til arbeidsgiver (kun hva som konkret kreves av endring i kode/lønn). Kravet blir imidlertid brukt i vårt prioriteringsarbeid og ved en eventuell prosedering i forhandlingene.

Dersom du ønsker bistand til utforming av krav, eventuelt har spørsmål knyttet til dette, ber vi om at du tar kontakt med dine lokale tillitsvalgte.

 

 

 

Publisert 30. juni 2014 14:04 - Sist endret 28. juli 2016 13:44