2.5.1 Årlige forhandlinger

Høsten 2018 skal det gjennomføres lokale forhandlinger ved UiO, etter punkt 2.5.1 i Hovedtariffavtalen inngått mellom staten v/KMD og LO Stat. 

Frist for innsending av 2.5.1-krav er innen 14. august 2018 kl 15.00.

Lokale lønnsforhandlinger ved UiO 

Forhandlingene blir ført sentralt ved UiO, og pågår i perioden september-oktober. Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober. Årets pott er  på 61 millioner kroner. 

I lokale forhandlinger kan krav fremmes av både fagforening og arbeidsgiver. Dersom du ønsker at NTL skal fremme lønnskrav på dine vegne i forhandlingene, må du selv utarbeide et krav til oss.

Innsending av lønnskrav

Frist for innsending av 2.5.1-krav er innen 14. august 2018 kl 15.00.

For at de tilllitsvalgte skal ha best mulig grunnlag for å gjøre NTLs prioriteringer, er vi avhengige av at medlemmene selv sender inn krav. Vi vil ha så mange krav som mulig! 

Hvordan skrive et lønnskrav?

Du kan argumentere for både endret stillingskode og/eller lønn. For at NTL skal ha et best mulig forhandlingsgrunnlag er det viktig at du utarbeider et så grundig krav som mulig og at informasjonen du fyller inn i kravskjema er presis.

Les våre tips til utforming av lønnskrav

To dokumenter er sentrale når du skal utforme et krav:

Trenger du hjelp til å utforme et krav? 

Dersom du ønsker bistand til utforming av krav, eventuelt har spørsmål knyttet til dette, ber vi om at du tar kontakt med din lokale tillitsvalgt

Dersom stillingen din har hatt en vesentlig endring i nivå siden du sist fikk lønnsendring, bør du heller sende inn krav via  2.5.3. forhandlingene.

 

Kravskjema for teknisk-administrativt ansatte

Kravskjema for vitenskapelig ansatte

 

Vi foretrekker at kravene leveres via nettskjema, men vi tar også i mot kravskjema på papir. Dersom du sender inn på papir, får du en kvittering på e-post som bekrefter at kravet er mottatt. Om du ikke mottar kvittering, så ta kontakt med oss.

Tidslinje

21. juni: Forberedende møte med arbeidsgiver, der det diskuteres blant annet statistikkgrunnlag og tidsforløp. 

9. og 10. august: Informasjonsmøter om lønnsforhandlingene for NTL-medlemmer på Blindern, på Det odontologiskiske fakultet og i sentrum. 

14. august kl 15.00: Frist for innsending av lønnskrav

September-oktober: Forhandlinger

31. oktober: Lønnsforhandlingene skal være ferdige og protokoll underskrives av partene. 

 

Publisert 1. feb. 2010 22:25 - Sist endret 12. okt. 2018 11:21